Lʼencaix de Catalunya a lʼEstat espanyol, a debat

 
 
Culture
(30/11/2020)

«Catalunya i Espanya», la sèrie editorial dʼEdicions UB que recull aportacions del món acadèmic sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, publica el seu tercer i últim volum. Catalunya i Espanya (III) aplega les aportacions de deu professors de la Universitat de Barcelona i dʼaltres institucions que, des del seu compromís amb la llibertat i lʼhonestedat intel·lectual, analitzen alguns aspectes cabdals dʼaquesta relació.

 

 
 
Culture
30/11/2020

«Catalunya i Espanya», la sèrie editorial dʼEdicions UB que recull aportacions del món acadèmic sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, publica el seu tercer i últim volum. Catalunya i Espanya (III) aplega les aportacions de deu professors de la Universitat de Barcelona i dʼaltres institucions que, des del seu compromís amb la llibertat i lʼhonestedat intel·lectual, analitzen alguns aspectes cabdals dʼaquesta relació.

 

Adreçada tant al lector especialitzat com al públic general, la sèrie «Catalunya i Espanya» de la col·lecció Debats UB, dirigida per la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta, posa al servei de la societat els coneixements de lʼacadèmia amb lʼobjectiu dʼanalitzar i ajudar a resoldre, des de diferents sensibilitats, lʼencaix de Catalunya a Espanya. Sʼhi tracten aspectes relacionats amb la història, lʼeconomia i la llengua que exigeixen una reflexió assossegada i informada, i que qualsevol iniciativa que aspiri a resoldre la situació política actual ha de tenir en compte.

En el primer volum, publicat el 2019, diversos autors reflexionen al voltant de les complexes relacions que han mantingut Catalunya i Espanya al llarg de la història i analitzen els factors econòmics i financers que les han marcat, com ara la qüestió del dèficit fiscal. El segon volum, del 2020, inclou diverses aportacions que tracten lʼorganització territorial, la llengua, lʼeducació i la política, lʼúnic espai en què és possible el diàleg i la resolució dels conflictes. Finalment, el llibre que ara es presenta se centra en la interpretació de la sentència dictada pel Tribunal Suprem en el judici als líders independentistes, valora el paper dels mitjans de comunicació en les democràcies actuals i examina les fórmules per evitar la fractura de la societat catalana i reforçar el caràcter plural que la caracteritza.

Els autors que han participat en aquest projecte coral, tots ells acadèmics de prestigi i amb una sòlida trajectòria intel·lectual, provenen dels àmbits del dret, lʼeconomia, la geografia, la història, la lingüística, el periodisme i la política:

Catalunya i Espanya (I): Daniel Innerarity, Jordi Casassas Ymbert, Joaquim Albareda, Ismael Saz, Xavier Gil, Antoni Castells, Jesús Ruiz-Huerta, Albert Carreras i Josep Vicent Boira.

Catalunya i Espanya (II): Xavier Pons Ràfols, Joan Vintró Castells, M. Carme Junyent, Albert Branchadell, Francesc Xavier Vila, Antoni Tort i Bardolet, Juli Palou, Belén Tascón, Josep M. Vallès i Astrid Barrio.

Catalunya i Espanya (III): Markus González Beilfuss, Marc Molins Raich, Joan M. Morros, Joan Julibert González, Marta Lasalas Guasch, Lydia Sánchez, Ramón Reich, Miquel Martínez, Jaume Font Garolera i Marina Subirats.

Les obres estan disponibles com a llibres electrònics dʼaccés gratuït. A les llibreries també podeu trobar-ne els exemplars en paper. Així mateix, podeu trobar tant el primer com el segon i el tercer volums al Dipòsit Digital de la UB.

 

La col·lecció Debats UB va néixer amb lʼobjectiu dʼaportar una visió acadèmica de les qüestions que més preocupen la ciutadania, així com elements dʼanàlisi que fomentin la reflexió col·lectiva en un món cada cop més complex. La sèrie «Catalunya i Espanya» va sorgir precisament a redós dʼunes jornades de debat que, entre el 2018 i el 2020, van obrir un espai de discussió per afavorir lʼentesa i facilitar la comprensió del procés polític i social en què es troba immersa Catalunya. Amb voluntat divulgativa i el convenciment que la universitat ha de transferir a la societat el coneixement i lʼexpertesa que genera, la col·lecció dona un sentit de permanència a aquelles reflexions plurals en forma de llibre.

Maite Vilalta, doctora en Economia i professora del Departament dʼEconomia de la Universitat de Barcelona, és autora de diversos estudis sobre la problemàtica del federalisme fiscal i les hisendes autonòmiques i locals. Coordinadora del màster interuniversitari de Gestió Pública (UAB-UB-UPF) i codirectora del màster en Hisenda Autonòmica i Local, actualment és secretària general i vicerectora dʼIgualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona.