Laura Díez Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional

Laura Díez Bueso en el moment de presa de possessió com a magistrada del Tribunal Constitucional.
Laura Díez Bueso en el moment de presa de possessió com a magistrada del Tribunal Constitucional.
Institutional
(09/01/2023)

La catedràtica de la UB Laura Díez Bueso ha pres possessió com a magistrada del Tribunal Constitucional en un acte celebrat a la seu dʼaquesta institució.

Laura Díez Bueso en el moment de presa de possessió com a magistrada del Tribunal Constitucional.
Laura Díez Bueso en el moment de presa de possessió com a magistrada del Tribunal Constitucional.
Institutional
09/01/2023

La catedràtica de la UB Laura Díez Bueso ha pres possessió com a magistrada del Tribunal Constitucional en un acte celebrat a la seu dʼaquesta institució.

Laura Díez Bueso és docent de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona des de fa més de vint anys. Les seves línies de recerca són lʼestructura dels estats descentralitzats; la llibertat dʼexpressió i el dret a la informació; els sistemes universitaris i de recerca; institucions constitucionals de garantia de drets, i dret dʼestrangeria.

Durant la seva trajectòria professional ha estat membre de lʼequip de direcció de lʼanuari Informe Comunidades Autónomas (2013-2018); membre fundadora i coordinadora del Grup de Treball sobre la Llibertat dʼExpressió (LibEx); membre del grup dʼexperts per a lʼelaboració de la Carta de Drets Digitals del Ministeri dʼAfers Econòmics i Transformació Digital (2020-2021); directora de la línia de recerca en ciència i innovació de lʼObservatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona (des del 2020); membre de la Federació Internacional i Europea de la Defensora del Poble (2004-2010), i membre del Grup dʼEstudis sobre els Drets dels Immigrants (GESDI) de lʼObservatori de Dret Públic de la UB.

Tota aquesta activitat de recerca lʼha dut a participar en nombrosos projectes dʼinvestigació competitius, alguns dels quals com a investigadora principal, i a ser autora de múltiples monografies i articles científics.

Des dʼuna perspectiva internacional, cal esmentar els seus nomenaments recents en convocatòries competitives internacionals com a experta en drets humans del programa de desenvolupament Crisis Bureauʼs Deployment Mechanism-United Nations, roster del qual forma part des del 2016; experta internacional en drets humans nomenada per lʼOrganització de les Nacions Unides en les convocatòries dels anys 2013 i 2015 (Turkmenistan); experta del Projecte Euralius de la Comissió Europea el 2012 i el 2013 (Albània); experta de dos projectes Twinning finançats per la Unió Europea els anys 2009 i 2013 (Sèrbia i Turquia), i experta en governança democràtica de lʼOrganització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), nomenada lʼany 2008 (Sèrbia).

La seva trajectòria professional inclou càrrecs com el de membre del Consell de Garanties Estatutàries; directora general dʼAfers Constitucionals i Coordinació Jurídica al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica; adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya o, dins la UB, directora del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret.