La Universitat obre el seu perfil de TikTok

 
 
Institutional
(30/09/2022)

La presència de la Universitat de Barcelona a les xarxes socials sʼexpandeix amb lʼobertura dʼun perfil a TikTok, una de les xarxes més utilitzades a tot el món. La institució consolida, així, lʼaposta per la comunicació digital i es focalitza, en aquest cas, en el públic més jove.

 
 
Institutional
30/09/2022

La presència de la Universitat de Barcelona a les xarxes socials sʼexpandeix amb lʼobertura dʼun perfil a TikTok, una de les xarxes més utilitzades a tot el món. La institució consolida, així, lʼaposta per la comunicació digital i es focalitza, en aquest cas, en el públic més jove.

El perfil a TikTok se suma als perfils, ja consolidats, de LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i Telegram de la Universitat de Barcelona. «TikTok és la xarxa social que ha experimentat un creixement més ràpid en els darrers anys i la Universitat no en podia quedar al marge», assegura Jordi Matas, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística. «En pocs anys, la comunicació ha passat de ser eminentment analògica a ser multiplataforma. No fa pas gaire, lʼusuari sʼinformava sobretot a través de la premsa, la ràdio o la televisió. Lʼavenç de la tecnologia, però, ha revolucionat la manera dʼentendre i de servir els continguts i ara ja no es concep la comunicació sense les xarxes socials», afegeix.

La vicerectora dʼEstudiants i Participació, Marta Ferrer, celebra lʼobertura del nou perfil: «El nostre alumnat sʼinforma i es comunica, cada vegada més, a través dʼaquest canal. Ser-hi ens permetrà augmentar el seu sentiment de pertinença a la institució, arribar al futur alumnat de la Universitat i fer-nos un espai en un àmbit comunicatiu en el qual els estudiants se senten còmodes».

La idiosincràsia de TikTok permet publicar continguts desenfadats en què lʼhumor està molt ben valorat. Per tant, es pot suscitar interès per temes molt diversos, tant dʼactualitat universitària com, per exemple, de cultura científica. Segons explica Ferrer, «també és el canal ideal per fer difusió de totes aquelles activitats que no són estrictament acadèmiques, però que formen part de la realitat i el dia a dia universitari. Permet reflectir com és lʼexperiència de ser universitari i mostrar aquesta etapa de la vida que sol ser tan inoblidable».

«El canal inclourà, entre dʼaltres, publicacions sobre lʼoferta acadèmica, la vida universitària i els diversos serveis que ofereix la UB (lʼacollida lingüística, lʼaprenentatge dʼidiomes, la possibilitat de fer esport, les opcions de solidaritat). I ho farà amb el llenguatge, lʼestil i el to desenfadat i directe a què TikTok ens té acostumats», conclou el vicerector Matas.