La UB i Biocontrol Technologies creen una càtedra per estudiar el paper dels microorganismes en una agricultura més sostenible i segura

Un moment de l'acte.
Un moment de l'acte.
Institutional
(27/01/2023)

Ahir es va presentar a lʼAula Magna de la Universitat de Barcelona la nova càtedra UB de Microorganismes per a lʼAgricultura - Biocontrol Technologies. La col·laboració entre la universitat i la companyia biotecnològica té com a objectiu impulsar activitats de recerca, formació i divulgació en lʼàmbit del control biològic i la nutrició vegetal mitjançant els microorganismes. 

Un moment de l'acte.
Un moment de l'acte.
Institutional
27/01/2023

Ahir es va presentar a lʼAula Magna de la Universitat de Barcelona la nova càtedra UB de Microorganismes per a lʼAgricultura - Biocontrol Technologies. La col·laboració entre la universitat i la companyia biotecnològica té com a objectiu impulsar activitats de recerca, formació i divulgació en lʼàmbit del control biològic i la nutrició vegetal mitjançant els microorganismes. 

Concretament, la recerca que es canalitzarà a través de la càtedra anirà focalitzada a investigar el control biològic de les malalties dels cultius, així com el paper que poden desenvolupar els microorganismes per aconseguir una agricultura més sostenible i segura. Per altra banda, lʼobjectiu formatiu és que el món de lʼagricultura és familiaritzi amb les estratègies de control biològic entre els diferents agents que intervenen en la gestió agrícola. Paral·lelament també es duran a terme seminaris i conferències sobre control biològic.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, va recordar com lʼempresa Biocontrol Technologies va néixer com a spin-off de la Universitat de Barcelona el 2005. «Per això, cal destacar que aquesta càtedra sʼha impulsat amb una entitat que és filla de la casa. Això referma la idea que la UB ha der servir de catalitzadora dʼempreses i lʼèxit rau en el fet que puguin créixer amb el pas del temps», va dir.

El director general de Biocontrol Technologies, Eduard Fernando, va afirmar: “Som una empresa innovadora i internacionalitzada, compromesa amb una agricultura sostenible i per això desenvolupem agents de control biològic respectuoses amb el medi ambient i la biodiversitat que garanteixen una salut òptima dels conreus. Amb la Càtedra volem reivindicar una manera de fer empresa compromesa amb la recerca, la innovació i la transferència de coneixement, alhora que retornar a la UB i a la societat part del que ens han donat. Des de lʼempresa esperem poder llançar al mercat noves solucions els propers anys, que siguin tant útils com el T34 Biocontrol® ha estat i continua essent per protegir les malalties dels cultius”.

Per la seva banda, la professora emèrita de la secció de Fisiologia Vegetal de la Universitat de Barcelona, sòcia-Fundadora de la Biocontrol Technologies i directora de la càtedra, Maria Isabel Trillas, va apuntar: «Entre un 20% i un 50% de les pèrdues en els cultius són degudes a malalties i plagues i aquestes plagues es controlen fonamentalment amb productes químics. Ara bé, el 74% dels productes autoritats van ser retirats dʼacord amb lʼaplicació de la directiva europea pels seus efectes perjudicials sobre la salut, el medi ambient i els cultius.». «En aquest context, el control biològic és lʼalternativa als productes químics de síntesi. Lʼacció directa dels microorganismes té uns efectes beneficiosos sobre la planta -estimulació de sistemes de defensa, etc.- que superen als resultats produïts pel control químic, que generen dependència i també resistències», va concloure.

La Càtedra UB de Microorganismes per a lʼAgricultura - Biocontrol Technologies neix de lʼinterès en la implantació de pràctiques agrícoles sostenibles, basades en lʼús de microorganismes que garanteixin equilibri en el medi, resultats beneficiosos pels agricultors i la innocuïtat dels consumidors. Aquest fet està recolzat per iniciatives com lʼacord del Pacte Verd Europeu o els Objectius de Desenvolupament Sostenible.