Exposició "Isòtops i espectrometria de masses: 100 anys del Nobel a Francis W. Aston"

Exposició
23/11/22 - 31/01/24 | 12:00
Culture

Coincidint amb el centenari de la concessió del Premi Nobel i durant el curs 2022-2023, hi ha l'exposició basada en fons bibliogràfics relacionats amb Francis William Aston (Birmingham, 1877 - Cambridge, 1945), la seva activitat científica, i també sobre els dos camps en el que la seva recerca va ser cabdal: isòtops i espectrometria de masses.

A més a més, en un acte d'inauguració tindrà lloc a l'Aula Magna Enric Casassas de les Facultats de Física i Química de la UB, hi haurà una conferència a càrrec del Dr. José Benlliure Anaya. Benlliure és catedràtic de Física de la Universidad de Santiago de Compostela i la seva conferència es titula "La composición isotòpica de la materia.Su impacto en nuestras vidas un siglo después de su descubrimiento".

Més informació.

Location:
CRAI Biblioteca Física i Química
Organized by:
Mostra del Fons Històric del CRAI Biblioteca de Física i Química