Es constitueix la Comissió Acadèmica del Campus de les Arts

 
 
Institutional
(06/10/2022)

El 4 dʼoctubre es va constituir a la Universitat de Barcelona la Comissió Acadèmica del Campus de les Arts, la qual dissenyarà el pla de treball anual del Campus i en programarà i executarà les activitats. La iniciativa, liderada per la UB, aplega els dinou centres que actualment imparteixen educació artística universitària o superior a Catalunya, així com altres universitats i institucions que sʼhan adherit al projecte, que ara ja disposa dʼun web més visual, amb una millor estructuració dels continguts i que optimitza lʼexperiència de lʼusuari.

A més, els estudis dʼarquitectura i disseny Ros Falguera i Ardèvol Consultors Associats, que sʼhan agrupat com a unió temporal dʼempreses, són a punt de començar a treballar en la redacció del projecte bàsic i executiu de rehabilitació del recinte fabril de Can Ricart, per tal que esdevingui la seu del Campus de les Arts. Lʼencàrrec, dʼun cost de 530.000 euros, està finançat en dos anys pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

El Campus de les Arts és un espai perquè les universitats i els centres artístics superiors comparteixin recursos i desenvolupin activitats conjuntes, des dʼuna aproximació de complementarietat i interdisciplinarietat, per treballar la recerca artística des dʼuna vessant més aplicada, potenciar la transferència de coneixement, i formar i especialitzar el professorat dels ensenyaments artístics. 

 
 
Institutional
06/10/2022

El 4 dʼoctubre es va constituir a la Universitat de Barcelona la Comissió Acadèmica del Campus de les Arts, la qual dissenyarà el pla de treball anual del Campus i en programarà i executarà les activitats. La iniciativa, liderada per la UB, aplega els dinou centres que actualment imparteixen educació artística universitària o superior a Catalunya, així com altres universitats i institucions que sʼhan adherit al projecte, que ara ja disposa dʼun web més visual, amb una millor estructuració dels continguts i que optimitza lʼexperiència de lʼusuari.

A més, els estudis dʼarquitectura i disseny Ros Falguera i Ardèvol Consultors Associats, que sʼhan agrupat com a unió temporal dʼempreses, són a punt de començar a treballar en la redacció del projecte bàsic i executiu de rehabilitació del recinte fabril de Can Ricart, per tal que esdevingui la seu del Campus de les Arts. Lʼencàrrec, dʼun cost de 530.000 euros, està finançat en dos anys pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

El Campus de les Arts és un espai perquè les universitats i els centres artístics superiors comparteixin recursos i desenvolupin activitats conjuntes, des dʼuna aproximació de complementarietat i interdisciplinarietat, per treballar la recerca artística des dʼuna vessant més aplicada, potenciar la transferència de coneixement, i formar i especialitzar el professorat dels ensenyaments artístics.