El Consell Social ratifica el pressupost de la Universitat de Barcelona

Escut.
Escut.
Institutional
(23/12/2022)

El Consell Social de la UB ha ratificat avui el pressupost de la institució per al 2023, aprovat pel Consell de Govern el 14 de desembre. El pressupost puja fins a 485,66 milions dʼeuros, xifra que representa un augment del 9,5 % respecte al 2022.

Escut.
Escut.
Institutional
23/12/2022

El Consell Social de la UB ha ratificat avui el pressupost de la institució per al 2023, aprovat pel Consell de Govern el 14 de desembre. El pressupost puja fins a 485,66 milions dʼeuros, xifra que representa un augment del 9,5 % respecte al 2022.

El Consell Social és lʼòrgan de participació de la societat en la Universitat i lʼòrgan de relació de la Universitat amb la societat. Dʼacord amb la legislació vigent, li correspon, entre altres funcions, supervisar les activitats de caràcter econòmic i el rendiment dels serveis de la Universitat, i promoure la col·laboració de la societat en el finançament dʼaquesta.