Psychological support


Psychological support for the UB community
Mental health is a basic aspect for people's well-being and becomes an inseparable aspect of the concept of health: you cannot have a good state of health without good mental health.
​​​​​​​
​​​​​​​The University of Barcelona, aware of the importance of mental health, has been promoting this service since 2021 to guarantee access to primary psychological care in its community.
atenció telefònica
Details of the service
  • A qui està adreçat: ​​​​​A persones que formen part del col·lectiu UB (estudiants, PAS, PDI).
  • Contactes estimats amb una mateixa persona: Dos.
  • Situacions que no s’atendran: Problemes o dubtes de caràcter mèdic.
  • Modalitats d'intervenció: Per correu electrònic i per telèfon.
  • Format que seguirem
   1. Les persones interessades en rebre aquest servei hauran d’omplir el formulari que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.
   2. Des del dispositiu de la Clínica Psicològica Universitat de Barcelona respondrem la demanda i decidirem la modalitat de contacte que establirem segons les preferències de la persona que contacta i les seves necessitats concretes.
   3. En cas que el motiu de consulta impliqui algunes de les situacions que no s’atendran o bé la persona requereixi un contacte que excedeixi el format del present servei, s’oferirà la possibilitat de derivació a altres tipus d’intervenció altres dispositius de la Clínica Psicològica UB on es pugui rebre una atenció més adequada.
  ​​​​​​​​​​​​​​
  Per a altres consultes, podeu contactar amb el Servei de Suport Psicològic mitjançant el correu electrònic suport.psicologic@ub.edu.

Psychological support for the UB community. Form

The University of Barcelona, aware of the importance of mental health, has been promoting this service since 2021 to guarantee access to primary psychological care in its community.