Xifres destacades

 • 2.623 convenis
 • 72 programes Erasmus+ actius
 • 10.408 estudiants de nacionalitat estrangera  
 • 1.281 estudiants de la UB en programes d’intercanvi  
 • 131 nacionalitats diferents  
 • 63.062 estudiants  
 • 17 facultats  
 • 10 centres adscrits
 • 73 graus
 • 171 màsters universitaris
 • 4.990 investigadors en formació  
 • 632 tesis llegides
 • 1.111 projectes de recerca actius
 • 7.599 publicacions científiques
 • 87 patents sol·licitades
 • 6.328 docents i investigadors  
 • 2.370 treballadors tècnics, de gestió i d’administració i serveis  
 • 415 tècnics i auxiliars de recerca
 • 661.821 m² de superfície construïda
 Dades del curs 2022-2023