Vicegerència de Transformació Digital, Dades i TIC

Vicegerenta

Margarita Bonmatí Pérez


Dades de contacte

mbonmati@ub.edu

934 021 666 | Imma Roman

Balmes, 32 3r 2a
08007 Barcelona

 

Funcions

Elaborar l’estratègia digital i de dades de la UB i definir un pla d’acció.
Definir i establir el marc d’actuació general en matèria de transformació digital i dades de la UB.
​​​​​​​Generar els plans estratègics del seu àmbit d’actuació.
Analitzar i generar la implementació de les novetats tecnològiques en matèria digital.
Coordinar la implantació i el desenvolupament de l’administració electrònica.
Donar suport a l’equip de govern en matèria de transformació digital i dades.
Presentar els resultats dels projectes desenvolupats així com propostes de millora.
​​​​​​​Promoure i facilitar la interlocució amb les unitats internes que gestionen processos d’aquest àmbit i la coordinació amb les unitat externes.