Servei d’Atenció a l’Estudiant

Responsable

 Angeles Ibáñez Andújar
 

Dades de contacte

ub.edu/sae
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Atenció a la diversitat: sae.integracio@ub.edu
Feina UB: sae.feinaub@ub.edu
Futurs i nous estudiants: sae.futurs@ub.edu
Orientació universitària: sae.orientacio@ub.edu

Adolf Florensa, 8
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Promoure i facilitar la col·laboració amb els centres de secundària per programar i coordinar activitats d’orientació, sessions de formació i pràctiques adreçades a futurs estudiants universitaris.
Assistir a diferents salons d’àmbit autonòmic i estatal per informar sobre els diversos ensenyaments de grau i serveis universitaris
Oferir accions d’orientació adreçades als futurs estudiants i a l’alumnat de la UB amb l’o bjectiu d’afavorir la transició entre les diferents etapes de la vida universitària.
Informar sobre l’organització, l’accés, els diversos ensenyaments, el funcionament i les activitats de la UB.
Gestionar la informació per als estudiants del portal MónUB.
Promoure la plena inclusió dels estudiants amb necessitats educatives especials en la vida acadèmica i universitària, assegurar la igualtat d’oportunitats educatives i sensibilitzar la resta de membres de la comunitat universitària.
Oferir programes d’orientació professional per donar suport a l’hora de dissenyar el projecte professional, prendre decisions pel que fa a la inserció laboral i formar-se tant en competències transversals com en tècniques de recerca de feina.
Assessorar sobre els convenis de pràctiques tant d’àmbit universitari com de cicle formatiu.
Potenciar la interacció amb l’empresa i altres administracions i institucions en matèria d’o cupació, per facilitar la incorporació professional al mercat de treball dels estudiants mitjançant les pràctiques o la borsa de treball.
​​​​​​​Gestionar i coordinar els processos d’eleccions d’estudiants als diferents òrgans de govern de la UB.