Relacions Laborals i Desenvolupament de Recursos Humans

Responsable

Joaquim Luque Delgado
​​​​​​​

Dades de contacte

relaborals@ub.edu

934 021 731

Travessera de les Corts, 131-159
​​​​​​​Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Important: si necessites fer una consulta presencial, envia un correu electrònic exposant-ne el motiu i et contactarem.

Directori

 

Funcions

Gestionar els assumptes relacionats amb les condicions de treball: gestió horària, permisos, llicències i vacances, i política disciplinària (expedients informatius i disciplinaris).
Elaborar la relació de llocs de treball (RLT) del personal d’administració i serveis (PAS).Gestionar les eleccions sindicals i facilitar les activitats dels òrgans de representació sindical.
Donar suport a la negociació col·lectiva.
Elaborar i gestionar el pressupost d’ajut social.
Gestionar la roba de treball i els tiquets de restaurant.
Elaborar informes i estudis sobre l’RLT i les plantilles del PAS i del personal acadèmic, i també sobre els afers relacionats amb el desenvolupament del personal.