Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient

Responsable

 

Dades de contacte

ub.edu/ossma
ossma@ub.edu

934 031 192 (OSSMA) | 934 024 597 (servei mèdic)

Adolf Florensa, s/n
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Dissenyar, aplicar i coordinar els plans i programes d'actuació en matèria de prevenció de riscos laborals i del medi ambient.
Avaluar els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors, d'acord amb la normativa aplicable.
Determinar les prioritats a l'hora d'adoptar les mesures preventives adients i de vigilar-ne l'eficàcia.
Assessorar els membres de la comunitat universitària amb relació a la seguretat i al medi ambient.
Coordinar l'activitat preventiva amb les empreses contractades per la UB.
Investigar els accidents i les situacions de risc detectats.
Avaluar, d'una manera sistemàtica i justificada, la salut dels treballadors amb relació als riscos derivats del treball.
Proporcionar el suport tècnic necessari per elaborar i implementar els plans d'emergència.
Dissenyar i oferir cursos de formació en tots els camps de la prevenció de riscos laborals i del medi ambient que siguin necessaris.
​​​​​​​Assessorar sobre la gestió adequada dels residus generats.