Oficina de Recerca d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Responsable

 

Dades de contacte

or.fima@ub.edu

934 035 767

Melcior de Palau, 140
​​​​​​​Campus Sants
​​​​​​​08014 Barcelona

Directori

 

Funcions

Oferir informació general i difondre les convocatòries de recerca.
Assessorar els investigadors per gestionar sol·licituds d'ajuts a la recerca.
Preparar i presentar sol·licituds.
Encarregar-se de la gestió econòmica de projectes i del control i els informes econòmics:

Sol·licitar l'habilitació de crèdit.
Fer compres.
Tramitar factures.
Encarregar-se de la gestió dels viatges.
Gestionar la moneda estrangera.

Encarregar-se de les convocatòries de beques finançades per projectes i dels pagaments.
Tramitar la contractació de personal amb càrrec a projectes.
Donar suport a la confecció de memòries d’activitats.
Facilitar la utilització del GREC i detectar noves necessitats.
​​​​​​​Donar suport a la Comissió de Recerca del centre.