Oficina de Protecció de Dades

Responsable

Rubén Ortiz Uroz

 

Dades de contacte

ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_proteccio_dades.html
protecciodedades@ub.edu

934 020 416

Balmes 7, 1r
​​​​​​​08007 Barcelona
​​​​​​​
Directori

 

Funcions

Informar i assessorar el responsable del tractament, i els treballadors de la Universitat que tractin dades personals, sobre les obligacions que estableix la normativa de protecció de dades personals.