Oficina de Protecció de Dades

Responsable

Ruben Ortiz Uroz

 

Dades de contacte

ub.edu/web/proteccio-dades
protecciodedades@ub.edu

934 020 416

Balmes 21
08007 Barcelona

Directori

 

Funcions

Informar i assessorar el responsable del tractament, i els treballadors de la Universitat que tractin dades personals, sobre les obligacions que estableix la normativa de protecció de dades personals.