Oficina de Control Intern i Inspecció

Responsable

Maurici Romero Mulero

 

Dades de contacte

oficinadecontrol@ub.edu

934 031 384 | 934 031 385 | 934 031 387

Edifici Jeroni Granell
​​​​​​​Gran Via de les Corts Catalanes, 582
Planta principal
​​​​​​​08011 Barcelona

Directori

 

Funcions

Millorar la planificació i la supervisió pressupostàries.
Proposar, impulsar i analitzar la possibilitat d’introduir actuacions en el marc de la responsabilitat social corporativa.
Desenvolupar un pla de controls anual.
Identificar els riscos operacionals, legals i reputacionals; proposar solucions alternatives, i dur a terme un control de legalitat i gestió.
Complir amb rigor la normativa aplicable respecte dels contractes i compromisos adquirits.
Posar èmfasi en la recuperació de l’equilibri pressupostari.