Nòmines i Afers Econòmics

Responsable

Anna Soria Andurell

Dades de contacte

nomines@ub.edu
​​​​​​​
justificacions.nomines@ub.edu

934 021 725

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori