Gestió de la Recerca

Responsable

Montserrat López Martos
 

 

Dades de contacte

ub.edu/ogrc
g.recerca@ub.edu

934 035 398

Travessera de les Corts, 131-159
​​​​​​​Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori
 

Funcions

Dissenyar i gestionar el sistema d’informació de recerca.
Elaborar i difondre informació quant a la recerca i a les convocatòries d'ajut.
Gestionar les convocatòries de recerca pròpies i externes.
Assessorar el personal investigador destinat als centres.
Assessorar les unitats de suport a l’investigador sobre les directrius, els procediments i la utilització de la base de dades de recerca.
Explotar la base de dades i elaborar informes i estudis.
Donar suport a la creació de centres de recerca, instituts d’investigació i unitats associades.
Encarregar-se de les relacions amb entitats externes.
Gestionar el pressupost dels vicerectorats de l’Àrea de Recerca seguint les directrius dels vicerectors corresponents i del pressupost de Gestió de la Recerca.
​​​​​​​Coordinar-se amb el Grup UB per incorporar les dades de recerca del grup al GREC.