Gestió Acadèmica

Responsable

Dèlia Monfort Gramisel

 

Dades de contacte

ga.afersgenerals@ub.edu

934 035 701 | 934 021 766 (accés)
934 021 757 (graus i màsters)
934 021 767 (títols)

Travessera de les Corts, 131-159
​​​​​​​Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Gestionar el conjunt de processos administratius relacionats amb l’accés d’estudiants a la UB, la coordinació del procés de preinscripció, més grans de 25 anys, de 40 i de 45 anys.
Gestionar el conjunt de processos relacionats amb la programació, verificació i implantació dels nous ensenyaments oficials de grau i màster i assessorar els centres en aquests àmbits.
Gestionar els processos relacionats amb la informatització i aprovació de plans d’estudi de graus i màsters universitaris i de les seves modificacions.
Gestionar els processos relacionats amb els canvis en els plans d’estudis que cal implementar per a l’oferta docent anual dels graus i màsters universitaris de la UB.
Organitzar i gestionar els processos d’expedició dels títols oficials i propis, del suplement europeu al títol i de les credencials d’equivalència al títol de Doctor.
Gestionar els processos de legalització de documents i reconeixement de signatura.
Donar suport tècnic en l’elaboració de la normativa academicodocent a la UB.
Assessorar els centres propis i adscrits i resoldre conflictes en l'àmbit de la gestió acadèmica.
Assessorar i coordinar els processos acadèmics dels centres adscrits en els temes que preveu el conveni d'adscripció.
Donar suport administratiu als programes de mobilitat nacional.
​​​​​​​Donar suport a la comissió acadèmica delegada del Consell de Govern.