Esports

Manager

Gerard Ferragut Muxi

 

Dades de contacte

ub.edu/esports
esports@ub.edu

934 039 110

Diagonal, 695-701
08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Dirigir i gestionar les instal·lacions esportives de la UB, com també les activitats esportives que s’hi duen a terme.
​​​​​​​Organitzar la competició intrauniversitària i quan escaigui, l’autonòmica i l’estatal.