Contractació Administrativa

Responsable

Montserrat Font Navarro

 

Dades de contacte

contractacio@ub.edu

934 035 338

Balmes, 7, entresol A
08007 Barcelona

Directori

Funcions

Gestionar els expedients de contractació.
Confeccionar els expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.
Formalitzar les possibles modificacions, pròrrogues o altres incidències dels expedients.
Registre Públic de Contractes.