Comptabilitat

Responsable

Montserrat Coll Ramon

 

Dades de contacte

unitat.comptabilitat@ub.edu
​​​​​​​ub.edu/finances
934 021 707

Balmes, 7
08007 Barcelona

Directori 

 

Funcions

Portar la comptabilitat patrimonial.
Portar la comptabilització d’ingressos i l’habilitació de crèdits.
Gestionar els pagaments especials.
Gestionar els ingressos i les despeses extrapressupostàries.
Gestionar la despesa.
​​​​​​​Auditar processos, donar-hi suport i formació.