Centres Científics i Tecnològics

Responsable

Juan Francisco Sangüesa Ferrer

 

Dades de contacte

ccit.ub.edu

Lluís Solé i Sabarís, 1-3
08028 Barcelona

Directori
CCIT
Administració
Àrea de Bioaplicacions i Biosistemes
Àrea de Materials i Bioestructura 
Àrea de Química Elemental i Molecular
Unitat de Projectes digitals
Unitat d'Enginyeria Electromecànica
Unitat d'Experimentació In Vivo i de suport als Comitès de Recerca
Unitat de Protecció Radiològica

 

Funcions

Donar suport integral a la recerca: aquests serveis estan a disposició de la UB, d’altres institucions públiques i de l’empresa privada, en el marc dels convenis, concerts o acords que estableix la Universitat.