Agència de Polítiques i de Qualitat

Responsable

Olga Pujolràs González

 

Organització

Unitat d'Organització i Qualitat
Unitat de Qualitat Academicodocent
Unitat de Qualitat de la Recerca

 

Dades de contacte

ub.edu/agenciaqualitat
agencia.qualitat@ub.edu

Gran Via Corts Catalanes, 585
Edifici Històric
08007 Barcelona

 

Funcions

Facilitar el desenvolupament de les polítiques de la UB i promoure la qualitat de la Universitat en les activitats que li són pròpies, especialment en les àrees de docència, recerca, transferència i innovació, i gestió.
Donar suport a tots els agents que intervenen en qualsevol procés orientat a la millora continuada de la institució.
Afavorir la creació i la difusió de la cultura de la qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària.
Desenvolupar accions formatives relacionades amb la qualitat.
​​​​​​​Totes aquelles que li encomanin els òrgans competents.