Servei d'Administració Electrònica, Gestió Documental i Patrimoni Documental

Responsable

 Pilar Romera Aguilà
 

Organització

Oficina de l'Arxiu Històric i Patrimoni Documental
Oficina d'Administració Electrònica i Gestió Documental
Oficina d’Assistència en Matèria de Registre

 

Dades de contacte

ub.edu/eadministracio
e-admin@ub.edu

93 402 04 88

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Edifici Històric
​​​​​​​08007 Barcelona

Directori

 

Funcions

Garantir la coordinació entre Administració Electrònica i Gestió Documental, Arxiu i Patrimoni Documental en la gestió parametrització i manteniment del sistema de gestió documental de la institució, així com el fons documental físic.
​​​​​​​Planificar i coordinar la gestió de les línies estratègiques d’administració electrònica, registre, gestió documental, arxiu i patrimoni documental.
Planificar i coordinar els projectes de transformació digital, administració electrònica, registre, identificació corporativa i documental, arxiu i patrimoni documental.
Elaborar normatives i establir millores en els processos d’Administració Electrònica, Identificació Corporativa, Registre i Gestió i Patrimoni Documental i  assessorar sobre directrius, normatives i procediments.
Assistir i col·laborar amb els òrgans de govern i diferents òrgans col·legiats del seu àmbit competencial.
Promoure i facilitar la interlocució amb les unitats internes què gestionen processos compartits i la coordinació amb les institucions externes.
Gestionar i tramitar el carnet virtual de la Universitat de Barcelona.
Coordinar l’expedició dels certificats electrònics (personals, d’empleat públic, de representant jurídic i de programari).
Coordinar i mantenir el registre d’autoritats de la Universitat de Barcelona.