Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història

Administrador

Félix Gómez Fernández

 

Organització

Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia
Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Geografia i Història
Oficina de Recerca
Oficina d'Afers Generals
Punt d'Informació i Logística de Filosofia i de Geografia i Història
Secretaria del Departament d'Antropologia Social
Secretaria del Departament de Filosofia
Secretaria del Departament de Geografia
Secretaria del Departament d'Història i Arqueologia
Secretaria del Departament d'Història de l'Art
Directori administració

 

Dades de contacte

934 021 090

Montalegre, 6
08001 Barcelona

 

Funcions

Coordinar i dirigir les unitats administratives i de gestió adreçades a l'alumnat i al personal acadèmic.
Coordinar la gestió de processos de suport a la recerca i econòmics, i la gestió d’espais i de manteniment del centre.
Gestionar els espais i les reparacions, controlar l'estat de les instal·lacions quant a manteniment, neteja i vigilància.
Gestionar els contractes específics amb les empreses concessionàries i fer-ne el seguiment.