Instituts i centres de recerca

Els instituts de recerca són entitats dedicades a fomentar i a dur a terme activitats de recerca de tipus interdisciplinari o d’especialització en diferents camps de la ciència, la tècnica i les arts, i que a més a més poden proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de la seva competència. ​​​​​​​Avui dia, la Universitat de Barcelona té una trentena d’instituts i centres de recerca, propis i participats.

Instituts de recerca de la UB
Instituts de recerca participats per la UB
Instituts interuniversitaris
Centres de recerca​​​