Equip rectoral

Marta Ferrer Garcia

Marta Ferrer Garcia

Vicerectora d'Estudiants i Vida Universitària

Àrea de les persones

Dades de contacte

Secretaria: Aurora Santiso
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Aurora Santiso
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

 • Informació i orientació als futurs estudiants.
 • Accés i admissió a graus i màsters.
 • Informació i orientació a l’alumnat durant els seus estudis.
 • Beques i ajuts a l’estudi.
 • Associacions d’estudiants.
 • Coordinació amb els òrgans de representació dels estudiants.
 • Foment de la participació dels estudiants.
 • Observatori de l’Estudiant.
 • Pràctiques externes curriculars i no curriculars.
 • Servei d’Atenció a l’Estudiant.
 • Ocupabilitat i inserció.
 • Comunitat UB: Alumni UB, col·legis majors, Esports UB.