Equip rectoral

Dra. Maria Feliu Torruella

Maria Feliu Torruella

Vicerectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació i Atracció de Talent

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Secretaria: Montserrat Bach
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Montserrat Bach
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

Àrees competencials

  • Escola de Doctorat.
  • Personal investigador en formació.
  • Contractes de recerca predoctorals.
  • Atenció als doctorands i doctorandes.
  • Activitat investigadora del PDI júnior.
  • Doctorats interuniversitaris.
  • Doctorats industrials.
  • Internacionalització en el doctorat.