Equip rectoral

Xavier Testar Ymbert

Xavier Testar Ymbert

Adjunt per a la innovació i la transferència

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte


Dades de contacte

Àrees competencials

  • Política d’innovació i transferència de coneixement.
  • Coordinació amb la Fundació Bosch i Gimpera i el Barcelona Institut d’Emprenedoria.
  • Valoració del coneixement: transferència, propietat i llicència.
  • Promoció d’actuacions d’emprenedoria i innovació coordinades amb les facultats i el PDI.
  • Xarxes de transferència nacionals i internacionals.
  • Estructures de transferència de la UB: grups TECNIO i centres de transferència.
  • Relacions institucionals en l’àmbit de la transferència de coneixement.
  • Promoció de doctorats industrials.
  • Càtedres i aules UB, i mecenatge.
  • Promoció de la implantació d’un sistema de qualitat en recerca i transferència.