Equip rectoral

Maria Teresa Sauras Yera

Maria Teresa Sauras Yera

Vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica.

Àrees comunes

Dades de contacte


Dades de contacte

Àrees competencials

  • Desplegament de l’Agenda 2030 a la UB.
  • Promoció d'accions de sostenibilitat a les diferents unitats i facultats de la UB.
  • Participació en les reunions relacionades amb sostenibilitat, tant internes com de xarxes estatals i internacionals.
  • Lideratge de reunions dels grups de treball derivats de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la UB.
  • Coordinació d'accions sobre sostenibilitat que impliquin la participació de diferents unitats i facultats de la UB.
  • Col·laboració, suport i assessorament sobre sostenibilitat en docència, recerca i transferència.
  • Transmissió d'informació sobre sostenibilitat a les diferents unitats i facultats de la UB.
  • Difusió de les accions sobre sostenibilitat de la UB.