Equip rectoral

Sr. Joan Santanach Suñol

Joan Santanach Suñol

Delegat del rector per a la política lingüística i publicacions

Àrees comunes

Dades de contacte

Secretaria: Núria Balasch
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Núria Balasch
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Foment la llengua catalana en els camps investigador, docent i administratiu.
  • Promoció de la incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits de coneixement.
  • Foment del coneixement i estudi de la llengua i la cultura catalanes.
  • Promoció de la formació i l'assessorament multilingües.
  • Millora del posicionament de les revistes científiques de la UB.
  • Potenciació del reconeixement de les col·leccions d'Edicions UB.
  • Control del compliment de la normativa en matèria de política lingüística i de la normativa sobre les revistes científiques de la UB.