Equip rectoral

Màrius Domínguez Amorós

Màrius Domínguez Amorós

Vicerector de Formació Permanent i Professional.

Àrea acadèmica i docent

Dades de contacte


Dades de contacte

Àrees competencials

  • Impulsar el reconeixement intern i extern de la formació continuada i professional de la UB.
  • Fer un mapeig i avaluar l’oferta de formació continuada a la UB.
  • Analitzar l'estructura i organització de la formació continuada i professional de la UB.
  • Proposar i coordinar accions transversals per a la formació continuada i professional de diferents unitats i estructures de la UB.
  • Donar suport de la vicerectora de política acadèmica i qualitat en l'àmbit de la formació continuada i professional.
  • Promocionar la internacionalització de la formació continuada a la UB.