Taules retributives PDI i PTGAS

Taules retributives Personal Docent i Investigador 2023

Pestanyes del fitxer excel descarregable:

Professorat ordinari
    Retribucions: DF
    Altres retribucions i deduccions: DF Comp
​​​​​​​    Complements addicionals docència i recerca: DF CAdd
    Complements addicionals gestió: DF CAddG
    Càrrecs acadèmics: Càrrecs

Professorat contractat laboral
    Retribucions: DL i DL associats
    Altres retribucions: DL Comp
    Complements addicionals: DL CAdd
    Càrrecs acadèmics: Càrrecs
    Investigadors: INV EPIF i  INV ​​​​​​​

Quota patronal i obrera
Última actualització: abril 2024 | Actualització següent: febrer 2025

Taules retributives Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis 2023

PTGAS funcionari - fitxer descarregable (xlsx)
PTGAS laboral - fitxer descarregable (xlsx)
Última actualització: abril 2024 | Actualització següent: febrer 2025