Comissió de Política Lingüística

La Universitat de Barcelona, d’acord amb el seu Reglament sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i ha de contribuir a la incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement. A aquest efecte, la Comissió de Política Lingüística estableix les directrius en matèria de política lingüística i impulsa la normalització de la llengua catalana.

Composició

 • Presidida pel rector  o per la persona en qui  delegui
 • El  gerent o la persona en qui delegui
 • El director dels Serveis Lingüístics
 • Vuit degans o directors d’escola, o la persona en qui deleguin. Cada dos anys els
  representants canvien de manera rotatòria, segons l’ordre alfabètic de la denominació
  del centre.
 • Quatre estudiants
 • Dos membres del personal d’administració i serveis

Membres

President

 • Jordi Matas Dalmases, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística   ​​​​​​​
Delegat del rector
 • Joan Santanach Suñol, delegat del rector per a Política Lingüística i Publicacions
Responsable dels Serveis Lingüístics
 • Marta Juncadella Fortuny, secretària
Deganats
 • María Dolores Tapias Gil, degana de Belles Arts
 • Teresa Carbonell Camós, en representació del Deganat de Biologia
 • Joan Guimerà Roso, en representació del Deganat de Ciències de la Terra
 • Jaume Tarabal Bosch, en representació del Deganat de Dret
 • Ramón José Alemany Leira, degà d'Economia i Empresa
 • Antonio Di Paolo, en representació del Deganat d'Econmia i Empresa
 • ​​​​​​​                 ​​​​​​​Maria del Mar Suárez Vilagran, en representació del Deganat d'Educació
 • Joan Vallès Xirau, en representació del Deganat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
 • Eva Martínez Díaz, en representació del Deganat de Filologia i Comunicació
 • Marta Campdelacreu Arques, en representació del Deganat de Filosofia
 • Antoni Garcia Santiago, en representació del Deganat de Física
 • Alberto López Bargados, en representació del Deganat de Geografia i Història
 • Amadeu Pons i Serra, en representació del Deganat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
 • Xavier Guitart Morales, en representació del Deganat de Matemàtiques i Informàtica
 • David Bartrés Faz, en representació del Deganat de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
 • Maria Montserrat Solà Pola, en representació del Deganat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)
 • Mònica Sanz Torrent, en representació del Deganat de Psicologia
 • María Dolores Velasco Castrillo, en representació del Deganat de Química
Representants de l'alumnat
 • Yolanda Souto Bonnin
 • Joan Ros Benet
 • Irene Anglada Robert
 • Mar Peters Parella
Convidats:​​​​​​​​​​
 • Juan Miguel Nolla Solé (Infermeria) del Campus Bellvitge
 • Francesc Xavier Vila Moreno, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 • Joan Perera Parramon, director del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
 • Adriana Peña Bueno, Àrea de Formació Complementària
 • Emili Boix Fuster, representant del CUSC
 • David Casals Andreu, representant  de l'Àrea de Dinamització i Sociolingüística dels Serveis Lingüístics
 • Marta Juncadella Fortuny, representant de l'Àrea d'Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics
 • David Ballabriga Garcia, representant de l’Oficina de Política Lingüística de la SUR
 • Marta Xirinachs, Direcció General de Política Lingüística
 • Toni Forés Miravalles, representant de Gerència​​​​​