Benvinguda del rector

Us donem la benvinguda al Portal de Transparència de la Universitat de Barcelona.

Amb aquest espai web —dedicat a un dels principis d’actuació fonamentals de la Universitat: la transparència— volem mostrar-vos el que fem perquè conegueu una bona part del que som. Per això conté dades i informacions d’interès actualitzades, reutilitzables, accessibles i comprensibles.

Aquest portal no pretén ser només un repositori i un mitjà per complir les obligacions legals relatives a la transparència sinó que, mitjançant la difusió d'informació (transparència activa) i la facilitació de l’accés a la informació pública (dret d’accés o transparència passiva) i als principis del bon govern, vol esdevenir un espai essencial de coneixement i un instrument d’informació al servei tant de la comunitat universitària com de la societat en general.

El Portal de Transparència es millora, s’actualitza i evoluciona de manera constant, per garantir la millor rendició de comptes possible en tots els àmbits de gestió de la Universitat.

Us animem a fer-ne ús!

Dr. Joan Guàrdia Olmos