Representants de la UB davant la LERU

La LERU s’organitza en diferents grups de treball  que tracten un ampli ventall de temes. Es compta amb la col·laboració de personal docent i investigador, càrrecs i personal de gestió de la UB.

Els representants actuals són:

  • Rectorat

Assemblea de Rectors (RA): Joan Guàrdia

  • Grups de Política

Doctoral Studies (DOCT): Aurèlia Mañé - Maribel Pero - Maria Feliu

Enterprise & Innovation (ENTE): Carme Verdaguer - Mercè Segarra

European Research Projects Managers (ERPM): Marina Mateu - Iñaki Sánchez

Information & Open Access (INFO): Ignasi Labastida         

Learning & Teaching (LEAR): Glòria Rubert - Conxita Amat

Research (RESE): Jordi Garcia

Careers of researchers & HR (CARE):  Ernest Abadal - Mercè Adell 

Digital Education (DIGE): Gemma Mas

Research Integrity (INTE): Itziar de Lecuona - Begoña Román

Equality, diversity & inclusion (EDI): Núria S. Miras - Núria Ferran Ferrer

  • Grups en Xarxa

Directors of Communication (COMM): Jordi Soperna - Ester Colominas

Senior Officers' Network (SON): Francesca Gallego

  • Grups Ad Hoc

Open Science Ambassador (OSA): Ignasi Labastida         

Knowledge & Security & Foreign Interference (KS & FI): Joan Josep Vallbé

Dual use (DU): Ana Sánchez Cobaleda

Sustainability (SUST): Tere Sauras

General Data Protection Regulation (GDPR): Ruben Ortiz

Global Health (GH): Núria Casamitjana

  • Grups Temàtics

Alumni (ALUM): Adelaida FerrerMercè Segarra

Philanthropy (PHIL): Adelaida Ferrer – Mercè Segarra

Law (LAW): Francesc Xavier Pons - Joan Josep Vallbé

Protection of Animals for Scientific Purposes (ANIM): Lara Sedó

  • Altres grups

European Universities Initiative (EUI): Meritxell Chaves - Raúl Ramos