Activitats adreçades al personal investigador en formació

Anualment la LERU organitza una Escola d'Estiu de Doctorat que té com a objectiu proporcionar als doctorands oportunitats de desenvolupament professional i personal úniques en un entorn internacional, intercultural i interdisciplinari.
​​​​​​
​​​​​​​A més a més, les interconnexions amb les universitats de la LERU permet crear aliances de mobilitat

​​​​​​​