Admissió amb estudis estrangers a màsters i postgraus propis

 • Per accedir als màsters i postgraus propis del Grup UB amb una titulació universitària estrangera existeixen diverses possibilitats:​​​​​​​
  • Amb un títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de postgrau.
  • Amb un títol aliè a l’EEES, amb l’homologació prèvia a un títol universitari oficial espanyol.
  • Amb un títol aliè a l’EEES, sense homologació.
    
  Més informació sobre les condicions específiques per a l’accés amb títols aliens a l'EEES a màsters i postgraus propis del Grup UB.

  A més, cal consultar a la fitxa específica del màster escollit, i que trobareu a l’oferta de màsters i postgraus propis, apartat «Objectius i admissió», les condicions específiques per a l’admissió en aquell màster i, si és el cas, contactar amb la direcció del curs per consultar les condicions concretes.