Admissió amb estudis estrangers a graus

Els estudiants amb estudis fets a l’estranger també poden accedir als estudis de grau de la UB. L’accés i el procediment estan condicionats per la situació acadèmica de cada estudiant, la qual pot ser: