Objectius i competències

El màster en Polítiques Públiques, que s’imparteix a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), combina una formació rigorosa tant en economia com en ciències polítiques, i pretén proporcionar als estudiants un conjunt complet d'habilitats pràctiques, quantitatives, qualitatives i analítiques.

Els estudiants desenvolupen una comprensió profunda de qüestions clau com ara el disseny de polítiques, l'avaluació de polítiques, la interacció de la política i la política, la creació de capacitat administrativa, les relacions entre organitzacions, i la manera com les tècniques quantitatives i qualitatives poden utilitzar-se per millorar els resultats tangibles d'intervencions públiques en l'economia i la societat.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
CoordinacióLAIA MAYNOU PUJOLRAS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Pompeu Fabra
Universitats Participants
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El programa és adequat per a graduats amb antecedents científics socials. Per tant, hauria de tenir un grau en economia, ciència política o similar. Alternativament, pot ser un enginyer, un arquitecte o un científic amb almenys tres anys d'experiència professional en l'àmbit de la política pública.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els sol·licitants han de tenir una bona qualificació en els estudis de grau o el seu equivalent internacional, d'almenys sis semestres, en el camp de les ciències socials (ciències polítiques, relacions internacionals, economia o equivalent) d'una institució acreditada d'educació superior, ja sigui a Espanya o a l'estranger. Si s'aplica amb un grau de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EHEA), es necessita un mínim de 180 ECTS.

Consulteu aquesta llista per trobar el requisit de qualificació mínima per a qualsevol dels nostres programes de màster. Si el país en el qual vas cursar el seu títol de grau no està en la llista, si us plau contacteu amb l'Oficina d'Admissions per a més informació.

Si feu la sol·licitud abans d'haver completat el títol de grau, haureu de proporcionar-nos un document oficial emès per la universitat en el qual es declara que es graduarà abans de mitjans del setembre de 2022.


Preinscripció

Calendari

Fins a l'1 de juliol del 2023.

Formulari de preinscripció | IBEI

Documentació

Criteris de selecció

Si l'anglès no és el primer idioma, s'ha de proporcionar una prova de les habilitats en aquesta llengua.

Procediment de resolució

El Comitè d'Admissions es reuneix una vegada al mes per avaluar totes les sol·licituds completes rebudes fins llavors. Els sol·licitants reben resposta després de quatre o sis setmanes de la presentació de tots els documents requerits (incloent-hi les dues cartes de referència). Recomanem insistentment que completeu la sol·licitud molt abans del termini de la sol·licitud.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 26
Optatius 26
Pràctiques externes
Treball final de màster 8
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Polítiques Públiques / Públic Policy
Anàlisi de Dades i Big Data Optativa 4
Anàlisi de Textos i Continguts Optativa 4
Anàlisi dels Mitjans Socials Optativa 4
Anàlisi Discriminant i de Clúster Optativa 4
Anàlisi Econòmica dels Governs Obligatòria 6
Anàlisi Qualitativa Avançada Optativa 4
Anàlisis Textuals i Discursives Optativa 4
Avaluació d'Impacte en la Pràctica Optativa 4
Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 6
Avaluació de Programes en Desenvolupament Optativa 4
Béns Públics Globals Optativa 4
BRICS i el Canvi en el Poder Global Optativa 4
Comerç Internacional i Institucions Econòmiques Optativa 4
Conflicte i Consens en Ciutats Globals Optativa 4
Conflictes Socials i Governança Local Optativa 4
Crèdits de Mobilitat Optativa 4
Creixement, Desigualtat i Pobresa Optativa 4
Desenvolupament i Canvis Socials a l'Amèrica Llatina Optativa 4
Disseny d'Enquestes i Qüestionaris Optativa 4
Dret i Política Pública: una Perspectiva Comparada Optativa 4
Economia dels Serveis Públics Urbans Optativa 4
Economia Política de l'Estat del Benestar Optativa 4
Economia Política de les Relacions Euromediterrànies Optativa 4
Estudis d'Amèrica Llatina Optativa 4
Estudis d'Àsia Oriental Optativa 4
Exercici d'Anàlisi de Polítiques Públiques Optativa 4
Filosofia de les Polítiques Públiques Obligatòria 4
Geopolítica de l'Energia Optativa 4
Gestió de Serveis Públics Optativa 4
Gestió Pública Local Optativa 4
Globalització i Societat Optativa 4
Governança Complexa dels Desafiaments Globals Optativa 4
Governança del Comerç Global Optativa 4
Governança Global Optativa 4
Governança Multinivell a Europa Optativa 4
Governança Multinivell Optativa 4
Història Política Global Optativa 4
Inferències Causals Optativa 4
Innovació i Economia Local Optativa 4
Introducció a l'Avaluació de Polítiques Públiques: Per a Què Serveix en la Pràctica Optativa 4
Islam i Política Optativa 4
La Unió Europea i els seus Veïns: Polítiques, Institucions i Instruments Optativa 4
Medi Ambient, Desenvolupament i Recursos Naturals Optativa 4
Mercat Únic i Política de la Competència a Europa Optativa 4
Mètodes d'Avaluació Ex Ante (Cost-Benefici, Cost-Efectivitat) Optativa 4
Mètodes Experimentals Avançats Optativa 4
Mètodes per a l'Anàlisi de les Polítiques Públiques (Qualitativa) Obligatòria 4
Mètodes per a l'Anàlisi de les Polítiques Públiques (Quantitativa) Obligatòria 6
Mètodes Qualitatius Avançats Aplicats a l'Avaluació de Polítiques Optativa 4
Mètodes Quantitatius Avançats Aplicats a l'Avaluació de Polítiques Optativa 4
Migracions Internacionals Optativa 4
Models Multinivell Optativa 4
Nacionalisme i Democràcia Optativa 4
Política de Defensa i Seguretat Europea Optativa 3
Política de les Organitzacions Internacionals Optativa 4
Política Exterior Europea Optativa 4
Política i Pràctica de l'Humanitarisme Internacional Optativa 4
Política i Processos de Política Pública Obligatòria 6
Política Internacional del Canvi Climàtic Optativa 4
Política Mediambiental a Europa Optativa 4
Política Pública Urbana Optativa 6
Polítiques Ambientals Urbanes Optativa 4
Polítiques d'Integració de la Immigració Optativa 4
Polítiques de Transport i Planificació Optativa 4
Polítiques Minoritàries a l'Orient Mitjà Optativa 4
Polítiques Públiques Europees Optativa 6
Polítiques Públiques Globals Optativa 6
Polítiques Transnacionals a Europa Optativa 4
Pràctiques Professionals Optativa 4
Processos Polítics de la Unió Europea Optativa 4
Relacions Internacionals a l'Amèrica Llatina Optativa 4
Relacions Internacionals a l'Àsia Optativa 4
Relacions Internacionals de l'Orient Mitjà Optativa 4
Relacions Internacionals de les Ciutats Globals Optativa 4
Retrocessos Democràtics Optativa 4
Rússia en la Política Mundial Optativa 4
Seguretat Cibernètica Optativa 4
Seguretat i Control en Grans Metròpolis Optativa 4
Sistema Jurídic Internacional Optativa 4
Societat Civil Global Optativa 4
Treball Final de Màster Obligatòria 8
Visualització de Dades Optativa 4

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster en Polítiques Públiques / Public Policy
Introducció a Actors i Institucions Polítiques Optativa 3
Introducció a l'Anàlisi de Dades Optativa 3
Introducció a l'Economia Optativa 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster de Polítiques Públiques us prepararà per a una carrera d'alt perfil en àrees com la política governamental, les relacions entre empreses i govern, les organitzacions internacionals, etc.

Contacte

Campus de la Ciutadella
(Universitat Pompeu Fabra)
Ramon Trias Fargas 25-27 · 08005 Barcelona (Espanya)
+34 93 542 30 30