Objectius i competències

L’objectiu principal del màster en Medicina Translacional és entendre com un descobriment pot arribar a ser aplicat en el camp de les malalties humanes, així com desenvolupar noves estratègies per millorar el benestar dels pacients. El màster orienta la carrera professional a la recerca traslacional o a l’aplicació del coneixement del laboratori a l’hospital.
El màster proporciona un coneixement ampli i actualitzat dels principis bàsics, clínics i terapèutics associats a les principals malalties humanes, des d’un punt de vista transversal i amb una perspectiva traslacional. La formació pràctica proporciona accés al coneixement i les habilitats necessaris per desenvolupar projectes de recerca relacionats amb la medicina traslacional. El màster ofereix l’oportunitat de fer el projecte final en laboratoris líders en diferents àrees biomèdiques i integrats en les millors institucions de recerca de Barcelona, la mateixa Universitat de Barcelona, l’IDIBAPS, l’Hospital Clínic, l’IRB i l’IDIBELL, entre d’altres.

El màster es pot fer en un o dos anys, depenent de les necessitats de l’estudiant.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Medicina i odontologia
 • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès 100%
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSEP MARIA LLOVET BAYER
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal del màster és formar futurs investigadors en medicina traslacional, proporcionant la base per adquirir una comprensió global de les tecnologies i els descobriments més actuals en el camp de la biologia i la medicina molecular.

Aquest màster aporta una formació complementària als graduats en medicina, biomedicina, farmàcia, biologia, biotecnologia i altres camps relacionats amb les ciències de la salut. Proporciona als estudiants les habilitats necessàries per desenvolupar-se en àrees de recerca aplicada com, per exemple, l'estudi de mecanismes patològics relacionats amb malalties humanes i el desenvolupament d'estratègies terapèutiques, així com per entendre les qüestions legals relacionades amb la recerca traslacional.

Competències

S'espera que els estudiants graduats adquireixin la formació científica necessària per convertir-se en investigadors independents, amb capacitat de pensament crític per adreçar preguntes científiques específiques. Les habilitats i competències interdisciplinàries adquirides inclouen:

 • Capacitat per transferir els descobriments de la recerca en l'àmbit clínic
 • Coneixement dels principis bàsics, clínics i terapèutics de diferents patologies
 • Coneixement dels avenços en el camp de la recerca biomèdica i de les eines necessàries per accedir a la formació posterior.
 • Capacitat per formular hipòtesis i definir objectius de recerca de forma adequada.
 • Capacitat per dissenyar projectes de recerca potencialment aplicables.
 • Habilitat per interaccionar amb professionals d'altres camps per dissenyar i implementar noves estratègies per al tractament dels pacients.
 • Capacitat per dissenyar estudis de recerca sobre determinació de nous biomarcadors de predicció, diagnòstic o de farmacodinàmica.
 • Capacitat per disseminar els resultats de la recerca (comunicacions científiques, eines audiovisuals, xarxes socials i bases de dades científiques).
 • Capacitat per identificar problemes de salut pública, dissenyar estudis epidemiològics i interpretar els resultats.
 • Coneixement dels principis legals i bioètics de la recerca en el camp de medicina traslacional.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els estudiants que es vulguin inscriure al màster de Medicina Traslacional han de tenir un grau universitari en ciències experimentals o altres disciplines relacionades amb ciències de la salut com ara:

 • Medicina
 • Ciències Biomèdiques
 • Enginyeria Biomèdica
 • Biologia o Biologia Humana
 • Bioquímica
 • Biotecnologia
 • Farmàcia
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Genètica
 • Altres disciplines de ciències de la salut o estudis equivalents a l'estranger

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El criteri d'acceptació es basa en l'avaluació dels següents documents que ha de proporcionar cada estudiant:

 • carta de presentació
 • currículum
 • historial acadèmic
 • certificació de nivell mínim d'anglès (B2 del MECR, First Certificate o equivalent)
 • cartes de recomanació (opcional) La documentació requerida s'haurà d'enviar per correu electrònic a traslacional@ub.edu.

 

Totes les sol·licituds són avaluades pel Comitè de Coordinació del màster. Durant aquest procés es pot demanar documentació addicional. La Secretaria ha de notificar la decisió d'admissió en un període d'una setmana, després del qual els estudiants seleccionats han de completar el formulari de preinscripció en línia. Per a més informació, consulteu l'apartat «Preinscripció/inscripció».


Preinscripció

Calendari

- Primer període: del 12 de febrer al 30 de maig del 2024.
- Segon període (si queden places disponibles): de l'1 de juny al 31 d'agost del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Gràcies a la formació interdisciplinària del programa de màster, els estudiants graduats obtenen el perfil adequat per continuar la formació en recerca en un ampli ventall de programes de doctorat, o per accedir a oportunitats laborals dins del món de la indústria mèdica i farmacèutica.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinador: JOSEP MARIA LLOVET BAYER 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.