Objectius i competències

El màster interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes proporciona una formació especialitzada i al mateix temps aplicada en lingüística i literatura catalanes. 
Té com a objectiu capacitar l’alumnat per conduir la recerca en aspectes concrets relacionats amb la llengua i la literatura catalanes i per aplicar les competències i les habilitats adquirides en aquelles professions que hi estan directament relacionades. Aquestes professions inclouen l’ensenyament secundari, el món editorial (assessorament de publicacions o col·leccions, tractament d’originals, etc.), l’assessorament i la dinamització lingüístiques o la correcció d’originals per a tot tipus d’empreses i institucions.

El màster s’adreça a persones amb una titulació universitària de filologia o, més generalment, de l’àrea de les arts i les humanitats que tinguin formació prèvia en llengua catalana i que estiguin interessades a fer el doctorat, adquirir una formació complementària d’accés al mercat laboral o ampliar els coneixements sobre aquest camp.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióCLAUDIA PONS MOLL
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Barcelona
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Lingüística Catalana
 • Literatura Catalana

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques externes de màster són un mòdul de 10 ECTS, de caràcter optatiu, que es cursa durant el segon semestre. L'objectiu d'aquestes pràctiques externes, regulades amb els convenis corresponents, és posar en contacte cada estudiant amb una empresa o institució que desenvolupa tasques directament relacionades amb les matèries impartides en l'esmentat màster oficial perquè conegui les activitats que s'hi desenvolupen. Els convenis per a les pràctiques externes se signen cada any, regulen específicament les pràctiques d'un estudiant en una empresa o institució i tenen validesa per a un curs acadèmic. Per tant, la llista d'entitats que acullen estudiants en pràctiques del màster varia cada any en funció de la disponibilitat de les entitats i dels interessos dels estudiants. A començament de cada curs els coordinadors de les pràctiques externes es posen en contacte amb les empreses i institucions que anys anteriors han col·laborat en les pràctiques, amb l'objectiu d'actualitzar l'oferta de places. També es dona la possibilitat que els estudiants proposin convenis nous.

Guia docent

Coordinadors de les Pràctiques Externes:

 

 • Lluís Cabré (UAB)
 • Clàudia Pons (UB)

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster proporciona una formació necessària tant per als estudis de doctorat com per a professions relacionades amb el camp de l'ensenyament, el món editorial (assessorament per a publicacions, assessorament de col·leccions, tractament d'originals), l'assessorament i dinamització lingüístics o la correcció d'originals per a tot tipus d'empreses i institucions.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.