Objectius i competències

El màster en Intel·ligència Artificial proporciona una base sòlida i coneixements avançats sobre intel·ligència artificial, un dels camps més valuosos i prometedors de les tecnologies de la informació, amb l'objectiu de formar professionals altament qualificats i amb els coneixements i els valors necessaris per a resoldre problemes complexos, desenvolupar tasques de responsabilitat en empreses o iniciar activitats de recerca tant teòrica com pràctica en intel·ligència artificial.
Aquest màster interuniversitari ofereix una perspectiva integradora i innovadora d'aquest camp i la seva aplicació en situacions reals. Els continguts se centren en el coneixement, la representació i el raonament, l'aprenentatge automàtic, el processament del llenguatge natural, els agents autònoms, la robòtica de visió artificial i la visualització. Posa èmfasi en les tècniques funcionals per a dissenyar i construir sistemes intel·ligents, la qual cosa permet a les persones titulades en aquests estudis aplicar les seves habilitats en una gran varietat d'àmbits. 

El màster en Intel·ligència Artificial (IA) està orientat a persones que procedeixen de les enginyeries (Informàtica, Electrònica, etc.), les ciències cognitives, les matemàtiques, la física, la lingüística o la filosofia.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement Enginyeria informàtica i de sistemes
Modalitat de docència Presencial
Crèdits 90
Places 50
Durada 2 anys acadèmics
Idioma de docència Anglès 
Coordinació MAITE LOPEZ SANCHEZ
Dades del Màster Indicadors
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Informació de la universitat coordinadora Pàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat Coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Rovira i Virgili
Complements de formació No

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 33
Optatius 39
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Intel·ligència Artificial
Anàlisi de Dades Massives Optativa 4.5
Anàlisi Intel·ligent de Dades i Mineria de Dades Optativa 4.5
Aplicacions de l'Anàlisi Intel·ligent de Dades a l'Economia i les Finances Optativa 2
Aprenentatge Automàtic als Gràfics per Ordinador Optativa 3
Aprenentatge No Supervisat Optativa 4.5
Aprenentatge Profund per a l'Anàlisi d'Imatge Mèdica Optativa 3
Aprenentatge Profund Optativa 4.5
Aprenentatge Supervisat Optativa 4.5
Disseny de Sistemes Multiagent Optativa 4
Enginyeria del Llenguatge Humà Optativa 4.5
Institucions 3D Virtuals Optativa 4.5
Intel·ligència Artificial en l'Assistència Sanitària Optativa 3
Interacció entre Persona i Màquina Optativa 4.5
Introducció a l'Aprenentatge Automàtic Obligatòria 5
Introducció a la Tecnologia del Llenguatge Humà Obligatòria 5
Introducció als Sistemes Multiagent Obligatòria 5
Lògica i Raonament Optativa 6
Ments, Cervells i Màquines Optativa 4
Modelització Gràfica Probabilística Optativa 4.5
Noves Tendències en Robòtica Optativa 3
Planificació i Raonament Aproximat Optativa 5
Pràctica Professional en Intel·ligència Artificial Optativa 3
Processament del Llenguatge Natural Optativa 5
Projecte de Sistemes Intel·ligents Optativa 3
Reconeixement d'Objectes Optativa 4
Representació i Enginyeria del Coneixement Optativa 6
Resolució de Problemes i Programació per Restriccions Optativa 4.5
Robòtica Cognitiva Interactiva Optativa 4.5
Robòtica Cognitiva Optativa 4.5
Seminari d'Intel·ligència Artificial Optativa 3
Sistemes d'Agents Autoorganitzats Optativa 4.5
Sistemes d'Ajuda per a Decisions Multicriteri Optativa 4.5
Sistemes Intel·ligents de Suport a la Presa de Decisions Optativa 4.5
Sistemes Multiagent Optativa 4
Sistemes Multirobot Optativa 4.5
Sistemes Personalitzats d'Ajuda per a Decisions Multicriteri Optativa 4.5
Tècniques d'Aprenentatge Avançades Optativa 5
Tecnologia d'Assistència Optativa 4.5
Tecnologies Avançades del Llenguatge Humà Optativa 5
Temes Avançats en Intel·ligència Computacional Optativa 4
Treball de Fi de Màster Obligatòria 18
Visió Artificial i Reconeixement de Patrons Obligatòria 4.5
Visió per Computador Obligatòria 5
Xarxes Complexes Optativa 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Edifici B6 del Campus Nord 
C/Jordi Girona Salgado,1-3
08034 BARCELONA Espanya
Tel: (+34) 93 401 70 00

informacio@fib.upc.edu
Formulari de contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.