Objectius i competències

El màster en Estudis Avançats en Història de l’Art analitza les relacions del pensament en l’art (teoria, crítica i pensament estètic), del patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics). També se centra en la producció editorial, la globalització de l’art i les relacions entre les diferents disciplines artístiques: arts plàstiques i escèniques, cinema i món audiovisual.
El màster en Estudis Avançats en Història de l’Art s’estructura d’acord amb dues especialitats. Una especialitat està destinada especificar coneixements sobre la historiografia i la metodologia, que requereix l’elaboració rigorosa de recerques en història de l'art.

L’altra especialitat està destinada a explicitar i experimentar en activitats vinculades al col·leccionisme artístic (museus, fundacions, centres i mecenatge privat), el mercat de l’art (fires, galeries, antiquaris, subhastes, etc.) i la difusió de l’art (educació, edició, crítica i mitjans de comunicació).

Tot això porta a l’elaboració d’un treball final de màster que ofereix a l’estudiant la possibilitat d’accedir als cursos de doctorat. El màster s’adreça a graduats en Història de l’Art o en disciplines afins que volen aprofundir en els mecanismes de recerca per elaborar una tesi doctoral o bé aplicar els coneixements a la difusió i el mercat artístic.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història de l'art i de l'expressió artística i belles arts
 • Indústries culturals: disseny, animació, cinematografia i producció audiovisual
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióROSER PIñOL BASTIDAS
Adreça electrònicamasterart@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Itinerari Lliure
 • L'Art en el Temps i en el Pensament
 • L'Art en la Societat

Objectius i competències

Objectius

 • Reconèixer de manera crítica els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la història de l'art, identificant les opcions metodològiques en l'aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, a fi de dissenyar models cognitius aplicables.
 • Aprendre a identificar i argumentar les relacions del pensament en l'art (teoria, crítica i pensament estètic) amb els processos de producció artística al llarg de la història.
 • Reconèixer l'evolució de les problemàtiques relatives al patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) a fi de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.
 • Classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció en les editorials o les seves seccions especialitzades en història de l'art, per fer que siguin capaces de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.
 • Valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l'art actual.
 • Identificar les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts (arts plàstiques i escèniques, cinema i món audiovisual) en funció de l'anàlisi crítica de les seves imbricacions.

Competències

Competències generals:
 • Exercir la crítica i l'autocrítica sobre el procés d'aprenentatge propi i col·lectiu.
 • Valorar les implicacions del treball cooperatiu i aplicar els coneixements a projectes col·lectius i a la pràctica professional especialitzada.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Prendre les decisions oportunes en cada fase del desenvolupament d'un projecte.
 • Identificar estratègies d'anàlisi i de síntesi en els processos cognitius complexos, com és el cas de la diversitat i la multiculturalitat en el món contemporani.
 • Reconèixer les eines i les estratègies professionalment contrastades que fomenten els processos de qualitat en el treball científic, en recerca tant bàsica com aplicada.


Competències específiques:
 • Reconèixer amb sentit crític els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la història de l'art analitzant i valorant les constants i disfuncions en el temps.
 • Identificar en profunditat les opcions metodològiques en l'aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, amb la finalitat de dissenyar models cognitius aplicables.
 • Identificar i argumentar les relacions del pensament sobre l'art (teoria, crítica i pensament estètic) amb els processos de producció artística al llarg de la història.
 • Reconèixer l'evolució de les problemàtiques relatives al patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per tal de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.
 • Classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció en les editorials o les seves seccions especialitzades en història de l'art, per fer que siguin capaces de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.
 • Valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l'art actual.
 • Identificar en profunditat les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts (arts plàstiques i escèniques, cinema i món audiovisual) amb l'objectiu de fer una anàlisi crítica de les seves imbricacions.


Veure llista completa de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els perfils d'accés responen a un patró ampli, atès que en el camp de la història de l'art hi ha moltes professions diferents amb perfils d'orígens diversos Aquest fet ja està homologat internacionalment en la majoria de les ofertes formatives. En aquest sentit, el perfil d'accés inclou:
 • Graduats i llicenciats en Història de l'Art.
 • Graduats i llicenciats del camp de les humanitats: Història, Geografia, Belles Arts, Antropologia Social, Conservació, etc.
 • Graduats i llicenciats en Arquitectura o Disseny especialitzats en Museografia.
 • Graduats i llicenciats del camp de les ciències socials i de la informació: Comunicació Audiovisual, Periodisme, Sociologia, etc.
 • Graduats i llicenciats en Turisme.


Aquest perfil ampli respon a la configuració de l'activitat professional, en la qual convergeixen professionals diferents, i no preveu requisits d'admissió específics.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Pot haver-hi entrevista prèvia a criteri de la comissió de màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril del 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny del 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Tercer període: del 26 de juny al 20 de juliol de 2024.
Les resolucions es publicaran el 29 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Adequació del perfil acadèmic: es valoren els estudis previs en Història de l'Art i afins. Es poden obtenir fins a 3 punts, segons el detall que hi ha tot seguit:
  • Graduats i llicenciats en Història de l'Art.
   Fins a 3 punts.
  • Graduats i llicenciats en el camp de les humanitats (Història, Geografia, Belles Arts, Antropologia Social, Conservació...) i en Arquitectura o Disseny especialitzats en Museografia.
   Fins a 2 punts.
  • Graduats i llicenciats en el camp de les ciències socials i de la informació (Comunicació Audiovisual, Periodisme, Sociologia...) o Turisme.
   Fins a 1 punt.
   Puntuació màxima: 3
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic.
  Puntuació màxima: 4
 • Adequació del perfil professional segons el currículum i experiències prèvies.
  Puntuació màxima: 2
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissions (beques, participació en projectes,etc.).
  Puntuació màxima: 1

Procediment de resolució

En el cas que el nombre de places sigui inferior a la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Els candidats s'inclouen en una llista que determina la seva posició per a l'accés. Els no admesos queden en llista d'espera i són admesos automàticament en cas de renúncies o places vacants. En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Aquest supòsit no s'ha hagut de preveure fins al moment.

Admissions i llista d'espera

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Itinerari Lliure
Art i Gènere Optativa 5
Art i Natura Optativa 5
Art i Societat Optativa 5
Art, Multiculturalitat i Globalització Optativa 5
Art, Política i Societat Optativa 5
Art, Turisme i Indústria de l'Oci Optativa 5
Col·leccionisme, Documentació, Catalogació i Taxació d'Obres d'Art Optativa 5
Comissariat d'Exposicions Optativa 5
Crítica de les Arts Optativa 5
El Món Editorial de l'Art Optativa 5
Grans Corrents del Teatre Contemporani Optativa 5
Historiografia i Teories de l'Art Obligatòria 5
Interdisciplinarietat de les Arts: Música i Creacions Audiovisuals Optativa 5
La Imatge, l'Imaginari i el Pensament Optativa 5
Mercat Artístic, Comunicació i Indústries Culturals Optativa 5
Models i Creació a l'Art Optativa 5
Museus, Centres i Fundacions d'Art Optativa 5
Pensament Estètic i Valoració de l'Art Optativa 5
Perspectives d'Investigació i Tendències Metodològiques Obligatòria 5
Pràctiques Externes Obligatòria 5
Teoria i Historiografia Cinematogràfica Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Veure i Creure: Usos i Abusos de les Imatges Religioses Optativa 5
Especialitat: L'Art en el Temps i en el Pensament
Art i Gènere Optativa 5
Art i Natura Optativa 5
Art i Societat Optativa 5
Art, Multiculturalitat i Globalització Optativa 5
Art, Política i Societat Optativa 5
Art, Turisme i Indústria de l'Oci Optativa 5
Col·leccionisme, Documentació, Catalogació i Taxació d'Obres d'Art Optativa 5
Comissariat d'Exposicions Optativa 5
Crítica de les Arts Optativa 5
El Món Editorial de l'Art Optativa 5
Grans Corrents del Teatre Contemporani Optativa 5
Historiografia i Teories de l'Art Obligatòria 5
Interdisciplinarietat de les Arts: Música i Creacions Audiovisuals Optativa 5
La Imatge, l'Imaginari i el Pensament Optativa 5
Mercat Artístic, Comunicació i Indústries Culturals Optativa 5
Models i Creació a l'Art Optativa 5
Museus, Centres i Fundacions d'Art Optativa 5
Pensament Estètic i Valoració de l'Art Optativa 5
Perspectives d'Investigació i Tendències Metodològiques Obligatòria 5
Pràctiques Externes Obligatòria 5
Teoria i Historiografia Cinematogràfica Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Veure i Creure: Usos i Abusos de les Imatges Religioses Optativa 5
Especialitat: L'Art en la Societat
Art i Gènere Optativa 5
Art i Natura Optativa 5
Art i Societat Optativa 5
Art, Multiculturalitat i Globalització Optativa 5
Art, Política i Societat Optativa 5
Art, Turisme i Indústria de l'Oci Optativa 5
Col·leccionisme, Documentació, Catalogació i Taxació d'Obres d'Art Optativa 5
Comissariat d'Exposicions Optativa 5
Crítica de les Arts Optativa 5
El Món Editorial de l'Art Optativa 5
Grans Corrents del Teatre Contemporani Optativa 5
Historiografia i Teories de l'Art Obligatòria 5
Interdisciplinarietat de les Arts: Música i Creacions Audiovisuals Optativa 5
La Imatge, l'Imaginari i el Pensament Optativa 5
Mercat Artístic, Comunicació i Indústries Culturals Optativa 5
Models i Creació a l'Art Optativa 5
Museus, Centres i Fundacions d'Art Optativa 5
Pensament Estètic i Valoració de l'Art Optativa 5
Perspectives d'Investigació i Tendències Metodològiques Obligatòria 5
Pràctiques Externes Obligatòria 5
Teoria i Historiografia Cinematogràfica Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Veure i Creure: Usos i Abusos de les Imatges Religioses Optativa 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional de l'ensenyament. Això afavoreix el desenvolupament d'una experiència pràctica laboral que promou la inserció dels futurs titulats en el mercat de treball.  El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques de 5 crèdits (150 hores). 

Com a estudiant podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques és na Rosa Maria Creixell Cabeza. 

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Continuen vigents les aplicacions dels coneixements adquirits en docència i recerca, i creixen les possibilitats d'aplicar els coneixements adquirits al desenvolupament social.
La incidència de la crisi d'aquests darrers anys i la situació actual no han impedit que alguns dels nostres alumnes hagin aconseguit situar-se professionalment en finalitzar el màster. N'hi ha que han creat les seves pròpies empreses de difusió cultural, i altres estan treballant en l'àmbit editorial, en museus, arxius, fires, cases de subhastes i en galeries d'art i d'antiquaris. En tenim exemples de cada edició del màster. És evident que hi han influït les pràctiques externes (curriculars i no curriculars) i la impartició d'assignatures molt relacionades amb la difusió i el mercat de l'art. Des de la primera edició hem fomentat les relacions amb empreses i institucions generant àmbits de col·laboració. Els professionals del sector han entrat a les nostres aules i els alumnes han sortit a buscar experiència a les seves ubicacions professionals. Actualment el màster rep diferents ofertes de col·laboració, totes favorables, i algunes ofertes de feina.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

masterart@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.