Objectius i competències

El màster en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals dona una visió de les implicacions de la societat de la informació i la comunicació en l’educació, que es concreta en el coneixement de diversos aspectes: usos avançats de les tecnologies per a l’educació, teories de l’aprenentatge en entorns amb tecnologies digitals, i característiques de la formació amb suport digital en diferents contextos professionals i institucionals.
Els principals objectius d’aquest màster són aprendre a fonamentar, dissenyar, produir, aplicar i avaluar projectes d’ensenyament-aprenentatge en què intervenen tecnologies digitals. Així mateix, permet adquirir coneixements, perspectives teòriques i eines metodològiques per fer recerca i aplicar els resultats.

Aquest màster en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals s’adreça a dos tipus d’estudiants, d’una banda, a aquells interessats a iniciar-se en la recerca, que poden continuar amb una tesi doctoral un cop acabat el màster. De l’altra, s’adreça als interessats a completar el perfil acadèmic amb uns estudis que donin competències per al món professional.

Sessions informatives

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • En línia
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióCRISTINA GALVAN FERNANDEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

https://www.youtube.com/watch?v=_z3E0B1faKM

Objectius i competències

Objectius

 • Aprendre a fonamentar, dissenyar, produir, aplicar i avaluar projectes d'ensenyament-aprenentatge en què intervenen tecnologies digitals.
 • Adquirir coneixements, perspectives teòriques i eines metodològiques per fer recerca i aplicar els resultats.

Competències

 • Coneixement de les implicacions de la societat digital en l'educació.
 • Coneixement de les principals teories de l'aprenentatge aplicades als entorns en què s'utilitzen tecnologies digitals.
 • Coneixement dels models i les tècniques de recerca actual i històrica específics del camp de l'aprenentatge en què intervenen tecnologies digitals.
 • Coneixement de les característiques de la formació en línia en diferents contextos professionals i institucionals.
 • Coneixement d'usos avançats de les tecnologies en educació i formació.
 • Capacitat d'elaborar un disseny pedagògic per a l'educació en entorns en què s'utilitzen tecnologies digitals.
 • Capacitat de dissenyar i dur a terme una recerca bàsica sobre entorns en què intervenen les tecnologies digitals.
 • Capacitat d'analitzar críticament els resultats de recerca des de diferents perspectives.
 • Habilitat d'intervenir en diversos contextos de disseny, planificació i gestió de la formació en línia.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Graduats i llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Educació Social, mestres d'Educació Primària i titulats en altres ensenyaments que porten a l'exercici professional en l'àmbit de l'educació, la formació continuada, el disseny tecnicopedagògic o la formació en línia.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió del Màster s'encarrega d'avaluar la documentació següent, que se sol·licita a les persones interessades:
 • Titulació (50 %)
 • Certificat de les matèries cursades (20 %)
 • Currículum detallat (20 %)
 • Escrit justificatiu de l'interès pel màster (10 %)

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 36
Optatius 12
Pràctiques externes
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa Optativa 2n semestre 3
Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa Optativa 2n semestre 3
Elaboració de Projectes d'Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Ensenyar i Aprendre en la Societat Digital Obligatòria 1r semestre 9
Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Fonamentació i Disseny de Recursos Digitals Obligatòria 1r semestre 9
Innovació Educativa i Metodologies Emergents Optativa 2n semestre 3
L'Escriptura de Textos Cientificoacadèmics Optativa 1r semestre 3
Participació i Ciutadania Digital Optativa 2n semestre 3
Producció Interactiva Optativa 1r semestre 3
Projecte de Recerca: de la Idea al Disseny Obligatòria 1r semestre 9
Recerca Descriptiva, Explicativa i Avaluativa Optativa 2n semestre 3
Recerca Històrica, Filosòfica i Comparativa Optativa 1r semestre 3
Recerca Orientada a la Comprensió i la Transformació Optativa 2n semestre 3
Seminaris de Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 9
Ser Docent en Entorns amb Tecnologies Digitals Optativa 1r semestre 3
Tecnologies Emergents Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals d'aquest màster estan relacionades amb la fonamentació, el disseny, l'aplicació i l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge on intervinguin les tecnologies digitals. En aquest sentit, la inserció al món educatiu és clara, però també es pot orientar cap al món editorial o a empreses de gestió de la formació digital.

Així mateix, la pràctica dels professionals del món educatiu amb coneixements tecnològics forma part d'un mercat de treball en procés de formalització, dinàmic i en expansió, amb diversos perfils professionals. Tot això reforça l'oportunitat del màster pel que fa a la projecció professional de l'especialista en tecnologies digitals en diferents àmbits (editorials i empreses de material didàctic, institucions i organismes públics, empreses d'educació continuada o formació en xarxa, fundacions, etc.).

Els interessats a iniciar-se en la recerca poden continuar amb una tesi vinculada al doctorat d'Educació i Societat, en la línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies, que inclou, entre d'altres, els àmbits següents: aspectes institucionals, organitzatius i simbòlics dels entorns educatius; comunicació audiovisual, digital i artística; cultura visual i tecnologies d'aprenentatge; disseny d'entorns d'aprenentatge amb tecnologies digitals; diversitat i inclusió en la societat digital; integració de les tecnologies a l'educació; llenguatges, narratives i jocs; pràctiques i alfabetitzacions digitals; processos d'innovació educativa a través de l'ús dels mitjans digitals; xarxes i entorns d'aprenentatge i avaluació; subjectivitats emergents en la societat digital; usuaris, comunitats i audiències, etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Responsable de la coordinació del PAT
Dra. Cristina Galván 
Departament: Teoria i Història de l’Educació 
Contacte: correu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.