Presentació

El grau en Cinematografia forma els estudiants perquè es puguin incorporar al sector professional cinematogràfic i audiovisual en general. Els graduats han de ser capaços d'expressar-se mitjançant el llenguatge audiovisual i conèixer i desenvolupar de manera creativa els diferents oficis d'aquest àmbit: direcció, direcció d'art, direcció de fotografia, guió, muntatge, producció, producció digital i so.

A més d'assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i saber-los utilitzar per narrar històries, els estudiants han de tenir les capacitats per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics, així com conèixer i emprar les darreres tecnologies del sector.

El treball en equip és un element fonamental del grau de Cinematografia. Els estudiants han de ser capaços de liderar projectes col·lectius i col·laborar de manera productiva amb la resta d'integrants d'un equip de producció.

Amb la presència d'un nombre destacable de professionals entre el professorat pretenem aconseguir la convergència entre plantejaments formatius i necessitats del sector cinematogràfic, com també afavorir el contacte directe entre aules i professionals.
 

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Crèdits240
Places

90

Durada4 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

S'ha de tenir una base formativa sobre la base d'uns pilars sòlids en els àmbits de la comunicació i l'expressió, les actituds socials, la recerca i la tecnologia:

 • Domini de les llengües castellana i catalana.
 • Capacitat de comunicació en llengua anglesa.
 • Aptituds analiticocrítiques respecte al llenguatge.
 • Expressió no verbal.
 • Tractament de la informació i extracció de conclusions
 • Cerca d'informació a través de fonts diverses.
 • Ús d'entorns no presencials de comunicació digital.
 • Treball amb eines ofimàtiques i de producció audiovisual.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Compromís ètic i social.
 • Actitud respectuosa, receptiva i sociable.

Es recomana de cursar les assignatures següents de batxillerat:

 • Artístic: Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Disseny, Història de l'Art, Literatura Universal i Arts Escèniques.
 • Ciències i Tecnologia: Dibuix Tècnic, Física i Matemàtiques.
 • Humanitats i Ciències Socials: Economia d'Empresa, Història de l'Art, Història del Món Contemporani, Literatura Universal.

 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 138
Optativa 18
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques de Narrativa Audiovisual I Obligatòria 12
Anàlisi Fílmica Formació bàsica 6
Fotografia Fixa Formació bàsica 6
Guió Formació bàsica 6
Muntatge Formació bàsica 6
Història del Cinema I Formació bàsica 6
Posada en Escena Formació bàsica 6
Pràctiques de Narrativa Audiovisual II Obligatòria 6
Taller de Postproducció I Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques de Narrativa Audiovisual III Obligatòria 12
Direcció d'Art Formació bàsica 6
Direcció de Fotografia Formació bàsica 6
Història del Cinema II Formació bàsica 6
Taller de Producció Obligatòria 6
Pràctiques de Narrativa Audiovisual IV Obligatòria 6
So Formació bàsica 6
Taller de Postproducció II Obligatòria 6
Taller d'Escenografia Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques de Narrativa Audiovisual V Obligatòria 18
Arguments Universals Obligatòria 6
Documental Obligatòria 6
Història del Cinema III Obligatòria 6
Imaginaris del Videojoc Obligatòria 6
Sèries Televisives Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Cinema d'Animació Obligatòria 6
Gènere, Feminismes i Audiovisual Contemporani Obligatòria 6
Història del Cinema IV Obligatòria 6
Producció Obligatòria 6
Pràctiques Externes Pràctiques 6
Tendències del Cinema Contemporani Obligatòria 6
Treball Final de Grau Treball final de grau 18

Itineraris i mencions

Cinematografia
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar com a integrant d'un dels departaments que formen un equip de producció audiovisual:

 •  Direcció de ficció
 •  Direcció de documental
 •  Direcció d'arte
 •  Direcció de fotografia
 •  Guionista
 •  Muntatge
 •  Producció digital (o dissenyador o dissenyadora d'efectes digitals)
 •  Disseny de so

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (centre adscrit)
Plaça de la Farinera, 9 - 08222 Terrassa (Barcelona)

Secretaria: 937 361 555
info@escac.es