Presentació

L’itinerari de doble grau en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració ofereix una formació bàsica d’estudis jurídics i, a més, pluridisciplinària que combina coneixements teòrics i instruments pràctics de diferents camps d’estudi com ara la ciència política, el dret, la història, l’economia, la sociologia i l’administració.

L’itinerari de doble grau en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració permet cursar dos graus simultàniament.

S’articula a partir de dues línies, en què proporciona formació en els àmbits relacionats amb el món polític, en concret en activitats relacionades amb l’anàlisi, l’assessorament i el suport a l’activitat i la decisió política, i proporciona també una formació jurídica bàsica sòlida.

Forma professionals d’alt nivell per actuar en els diversos àmbits polítics i administratius (administració pública, govern, parlament, institucions internacionals, organitzacions polítiques, etc.) amb ple coneixement i domini de llenguatge i tècniques del món jurídic.

En el sector públic respon a les necessitats acadèmiques requerides per les diferents oposicions als cossos jurídics i administratius, i en el sector privat, capacita per treballar en despatxos d’advocats, assessories jurídiques, entitats del tercer sector i ONG, i dur a terme una activitat de consultoria especialitzada.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
  • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits384
Places

20

Durada

 5,5

anys acadèmics
Nota de tall

10,740 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

 La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 84
Obligatòria 240
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 18
TOTAL 384

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Dret Internacional Privat 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Filosofia del Dret 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 12
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Acció Col·lectiva i Grups d'Interès 2n semestre Optativa 3
Anàlisi del Discurs 2n semestre Optativa 3
Anàlisi Electoral 2n semestre Optativa 3
Anglès Politològic 2n semestre Optativa 3
Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques 1r semestre Optativa 3
Bioètica i Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Coalicions Polítiques 2n semestre Optativa 3
Conflictes Internacionals 2n semestre Optativa 3
Construcció d'Indicadors Polítics, Socials i Econòmics 2n semestre Optativa 3
Dret Canònic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Comunitari de Lliure Circulació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Constitucional Comparat i Europeu 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Contractual Europeu i de Consum 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de Danys 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de la Funció Pública 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Propietat Intel·lectual 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Seguretat Social 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de Menors 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret del Medi Ambient 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret dels Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Electoral i Parlamentari 2n semestre Optativa 3
Dret Electoral i Parlamentari 2n semestre Optativa 3
Dret i Política de Gènere 2n semestre Optativa 3
Dret i Polítiques Mediambientals i de Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Dret i Tributació Local 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Internacional Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Interregional 2n semestre Optativa 3
Dret Penal Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Privat Comparat 2n semestre Optativa 3
Dret Registral 1r semestre Optativa 3
Dret Sindical 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Drets Fonamentals i Garanties 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Economia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Economia i Estat del Benestar 1r semestre Optativa 3
Economia Política 2n semestre Optativa 6
Estat i Confessions 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estratègies Processals 1r semestre Optativa 6
Govern Local 2n semestre Optativa 3
Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística 2n semestre Optativa 6
Història Política de Catalunya 2n semestre Optativa 3
Immigració, Nacionalitat i Estrangeria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mètodes Avançats d'Anàlisi Política i Social 2n semestre Optativa 3
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Organitzacions Internacionals 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Organitzacions Internacionals 2n semestre Optativa 3
Partits i Sistemes de Partits 2n semestre Optativa 3
Pau, Justícia i Seguretat en les Societats Globalitzades 1r semestre Optativa 3
Planificació Normativa 2n semestre Optativa 3
Polítiques Públiques Específiques I 1r semestre Optativa 3
Polítiques Públiques Específiques II: Polítiques Públiques d'Igualtat de Gènere 2n semestre Optativa 3
Pràctiques Externes 2n semestre Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Protecció Internacional dels Drets Humans 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Públic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Sistema Polític de Catalunya 2n semestre Optativa 3
Sociologia del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Tècniques Cartogràfiques 2n semestre Optativa 3
Tècniques de Sondejos i Enquestes 2n semestre Optativa 3
Teoria de l'Opinió Pública i la Comunicació Política 2n semestre Optativa 3
Tributació Empresarial 1r semestre
2n semestre
Optativa 3

Itineraris i mencions

Itinerari 2: Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració sense Mencions
Itinerari 3: Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració amb Menció en Política Comparada
Itinerari 4: Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració amb Menció en Polítiques Públiques
Itinerari 5: Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració amb Menció en Tècniques i Procediments
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques.Els coordinadors del programa de pràctiques del grau en Dret són el professor Isidor Garcia per a les pràctiques curriculars i la professora Elena Lauroba per a les pràctiques extracurriculars;  i al grau en Ciències Polítiques i de l'Administració és la professora Ana Maria Sanz.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals d'aquest doble grau són les mateixes que les del grau en Dret i les del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, però amb un valor afegit important derivat de la pluridisciplinarietat dels estudis politològics i de la capacitació professional específica dels estudis jurídics. La realitat professional actual, tant en l'àmbit públic com en el privat, marca clarament la necessitat que els professionals de disciplines diferents treballin conjuntament. En el cas del sector públic, aquest doble itinerari respon a les necessitats acadèmiques requerides per les diferents oposicions als cossos jurídics i administratius (per exemple, jutges, fiscals, diplomàtics o tècnics de les administracions públiques). En relació amb el sector privat, el doble itinerari capacita per treballar, per exemple, en grans despatxos d'advocats, assessories jurídiques, entitats del tercer sector i ONG, i dur a terme una activitat de consultoria altament especialitzada.

Contacte

Facultat de Dret
Diagonal, 684 - 08034 Barcelona
Secretaria: 934 020 127
sec.dret@ub.edu


Bústia de consultes