Presentació

Des del curs 2012-13, la Facultat de Dret ofereix la doble titulació en Dret i Gestió i Administració Pública, que fa possible complementar el grau de Dret amb les assignatures del grau de Gestió i Administració Pública, que aporten les eines necessàries per ocupar llocs de gestió pública, de direcció d'organitzacions públiques o de la xarxa d'empreses privades que s'hi relacionen. Aquesta proposta preveu que es cursin totes les assignatures obligatòries i de formació bàsica del grau de Dret (que podran convalidar-se, quan correspongui, amb les equivalents del grau de Gestió i Administració Pública).

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
  • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits345
Places

24

Durada5 anys acadèmics
Nota de tall

9,536 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

 La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 96
Obligatòria 204
Optativa 21
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 12
TOTAL 345

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Bioètica i Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Canònic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Comunitari de Lliure Circulació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Constitucional Comparat i Europeu 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Contractual Europeu i de Consum 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de Danys 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de la Propietat Intel·lectual 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Seguretat Social 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de Menors 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret del Medi Ambient 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret dels Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Electoral i Parlamentari 2n semestre Optativa 3
Dret i Govern Locals 1r semestre Optativa 3
Dret i Política de Gènere 2n semestre Optativa 3
Dret i Polítiques Mediambientals i de Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Dret Internacional Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Interregional 2n semestre Optativa 3
Dret Penal Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Privat Comparat 2n semestre Optativa 3
Dret Registral 1r semestre Optativa 3
Dret Sindical 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Drets Fonamentals i Garanties 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Economia de Catalunya 2n semestre Optativa 3
Estat i Confessions 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estrangeria i Immigració 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estratègies Processals 1r semestre Optativa 6
Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques 1r semestre Optativa 3
Governança i Transformació Digital 2n semestre Optativa 3
Hisendes Locals 1r semestre Optativa 3
Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística 2n semestre Optativa 6
Matemàtica Financera per a l'Administració Pública 2n semestre Optativa 3
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Organitzacions Internacionals 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Participació i Opinió Públiques 2n semestre Optativa 3
Pau, Justícia i Seguretat en les Societats Globalitzades 1r semestre Optativa 3
Política Urbana 1r semestre Optativa 3
Polítiques de Desenvolupament Local 2n semestre Optativa 3
Polítiques Públiques Locals 2n semestre Optativa 3
Protecció de Dades 2n semestre Optativa 3
Protecció Internacional dels Drets Humans 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Públic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Seguretat Urbana 1r semestre Optativa 3
Sociologia del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Tributació Local 1r semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Doble Titulació de Dret i Gestió i Administració Pública
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

 Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 12 crèdits (300 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques curriculars de l'ensenyament Gestió i Administració Pública és el professor Jordi Andreu. Les pràctiques extracurriculars de Dret les coordina la professora Elena Lauroba.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684

08034 Barcelona