El doble grau en Física i Matemàtiques permet desenvolupar les capacitats d’anàlisi, abstracció i sentit crític, amb una visió que combina els mètodes i rigor de les matemàtiques amb la intuïció per a la modelització i resolució de problemes de la física.

El doble grau en Física i Matemàtiques proporciona coneixements sobre fonaments bàsics de dues àrees germanes: la física i la matemàtica. A més, proporciona eines i capacitats de raonament necessàries per entendre la natura i les seves relacions i poder fer prediccions.

Desenvolupa les capacitats d’anàlisi, d’abstracció i sentit crític, amb una visió que combina els mètodes i el rigor de les matemàtiques amb la intuïció per la modelització de la física.

Ofereix als graduats un ampli ventall de sortides professionals per desenvolupar la professió amb eficàcia o continuar estudis especialitzats: recerca bàsica i aplicada en sectors industrials d’alta tecnologia i centres de recerca, institucions financeres i d’assegurances, gabinets d’assessorament cientificotècnic i informàtic, sanitat, empreses i instituts d’estadística, serveis meteorològics i geofísics, o docència i comunicació de la ciència.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Facultat de Física
Àmbit de coneixement
  • Ciències
  • Enginyeria i Arquitectura
Crèdits330
Places

20

Durada5 anys acadèmics
Nota de tall

13,453 (juliol 2022, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Si us plau, accepta les galetes de màrqueting per veure aquest vídeo.

Ajuts a la matrícula

Els estudiants poden optar a les dues beques universitàries (beca general i beca equitat) així com a un ampli ventall d'ajuts propis de la universitat.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Acollida

Accions de suport i orientació

 Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 186
Optativa 54
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 24
TOTAL 330

Relació d'assignatures

PRIMER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Fonaments de Mecànica 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Càlcul Diferencial 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Càlcul Integral 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Llenguatge i Raonament Matemàtic 1r semestre Formació bàsica 6
Matrius i Vectors 1r semestre Formació bàsica 6
Àlgebra Lineal 2n semestre Formació bàsica 6
Càlcul Diferencial en Diverses Variables 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Fonaments de Laboratori 2n semestre Formació bàsica 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica 2n semestre Formació bàsica 6
SEGON CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Càlcul Integral en Diverses Variables 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Estructures Algebraiques 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Geometria Lineal 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Programació Científica 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Topologia 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Astronomia 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Geometria Projectiva 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Mecànica 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 9
Termodinàmica 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 9
TERCER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi Matemàtica 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Electromagnetisme 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 9
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Òptica 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 9
Probabilitats 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Anàlisi Complexa 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Estadística 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Meteorologia i Climatologia 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Mètodes Matemàtics per a la Física II 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
QUART CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Equacions Algebraiques 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Física Quàntica 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Grafs 1r semestre Obligatòria 6
Mètodes Numèrics I 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Equacions Diferencials 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Física Estadística 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Història de les Matemàtiques 2n semestre Obligatòria 6
Topologia i Geometria Global de Superfícies 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
CINQUè CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Física de l'Estat Sòlid 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Electrònica Física 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Treball de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 18
OPTATIVA CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi Real i Funcional 1r semestre Optativa 6
Anells de Polinomis en Diverses Variables 2n semestre Optativa 6
Astrofísica i Cosmologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Astronomia Observacional 1r semestre Optativa 3
Biofísica 2n semestre Optativa 6
Computabilitat i Complexitat 1r semestre Optativa 6
Corbes Algebraiques 2n semestre Optativa 6
Didàctica 1r semestre Optativa 6
Electrodinàmica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Electrònica Aplicada 1r semestre Optativa 9
Energia 2n semestre Optativa 6
Equacions en Derivades Parcials 1r semestre Optativa 6
Física Atòmica i Radiació 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física d'Altes Energies i Acceleradors 2n semestre Optativa 6
Física de Materials 2n semestre Optativa 6
Física dels Medis Continus 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física Mèdica 2n semestre Optativa 6
Física Nuclear i de Partícules 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments de l'Espectroscòpia 1r semestre Optativa 3
Fotònica 1r semestre Optativa 9
Funcions de Variable Complexa 2n semestre Optativa 6
Gènere, Ciència i Tecnologia 1r semestre Optativa 3
Geofísica 1r semestre Optativa 6
Geometria Diferencial 1r semestre Optativa 6
Història de la Física 2n semestre Optativa 3
Instrumentació 2n semestre Optativa 9
Instrumentació Virtual 2n semestre Optativa 3
Lògica Matemàtica 2n semestre Optativa 6
Magnetisme i Superconductivitat 2n semestre Optativa 6
Mecànica Quàntica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mecànica Quàntica de N-Cossos i Sistemes Ultrafreds 2n semestre Optativa 6
Mecànica Teòrica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Meteorologia Dinàmica 2n semestre Optativa 3
Mètodes Algebraics en Teoria de Nombres 1r semestre Optativa 6
Mètodes Matemàtics Avançats 1r semestre Optativa 6
Micro i Nanotecnologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Plasmes i Processos Astrofísics 1r semestre Optativa 6
Pràctiques en Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques en Empreses I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Probabilitats Avançades 1r semestre Optativa 6
Processament d'Imatge i Visió Artificial 2n semestre Optativa 3
Processos Estocàstics 2n semestre Optativa 6
Programació de Simulacions i d'Instruments de Mesura 1r semestre Optativa 6
Projectes 1r semestre Optativa 6
Relativitat General 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Sistemes Dinàmics 2n semestre Optativa 6
Sistemes Fora de l'Equilibri 1r semestre Optativa 3
Tecnologia Electromagnètica 1r semestre Optativa 9
Teoria de la Informació Clàssica i Quàntica 1r semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Doble Titulació de Física i Matemàtiques
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Facultat de Física

Martí i Franquès, 1-11  - 08028 Barcelona
Secretaria: 934 021 116
​​​​​​​sec.facultat.fisica@ub.edu

​​

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona
Secretaria: 934 021 598 - 934 021 597
sec.mat.inf@ub.eduBústia de consultes